Levetiracetam Teva

국가: 유럽 연합

언어: 덴마크어

출처: EMA (European Medicines Agency)

지금 구매하세요

환자 정보 전단 환자 정보 전단 (PIL)
21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 (SPC)
21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 (PAR)
19-08-2021

유효 성분:

levetiracetam

제공처:

Teva B.V.

ATC 코드:

N03AX14

INN (International Name):

levetiracetam

치료 그룹:

Nervesystem

치료 영역:

Epilepsi

치료 징후:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

제품 요약:

Revision: 20

승인 상태:

autoriseret

승인 날짜:

2011-08-25

환자 정보 전단

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                전체 문서 읽기
                
              

제품 특성 요약

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

환자 정보 전단 환자 정보 전단 불가리아어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 불가리아어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 불가리아어 19-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스페인어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스페인어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스페인어 19-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 체코어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 체코어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 체코어 19-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 독일어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 독일어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 독일어 19-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 에스토니아어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 에스토니아어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 에스토니아어 19-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 그리스어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 그리스어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 그리스어 19-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 영어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 영어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 영어 19-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 프랑스어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 프랑스어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 프랑스어 19-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 이탈리아어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 이탈리아어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 이탈리아어 19-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 라트비아어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 라트비아어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 라트비아어 19-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 리투아니아어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 리투아니아어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 리투아니아어 19-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 헝가리어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 헝가리어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 헝가리어 19-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 몰타어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 몰타어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 몰타어 19-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 네덜란드어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 네덜란드어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 네덜란드어 19-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 폴란드어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 폴란드어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 폴란드어 19-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 포르투갈어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 포르투갈어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 포르투갈어 19-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 루마니아어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 루마니아어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 루마니아어 19-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로바키아어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로바키아어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로바키아어 19-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로베니아어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로베니아어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로베니아어 19-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 핀란드어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 핀란드어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 핀란드어 19-08-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스웨덴어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스웨덴어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스웨덴어 04-08-2016
환자 정보 전단 환자 정보 전단 노르웨이어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 노르웨이어 21-06-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 아이슬란드어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 아이슬란드어 21-06-2023
환자 정보 전단 환자 정보 전단 크로아티아어 21-06-2023
제품 특성 요약 제품 특성 요약 크로아티아어 21-06-2023
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 크로아티아어 19-08-2021

이 제품과 관련된 검색 알림