Levetiracetam Teva

Riik: Euroopa Liit

keel: taani

Allikas: EMA (European Medicines Agency)

Osta kohe

Infovoldik Infovoldik (PIL)
21-06-2023
Toote omadused Toote omadused (SPC)
21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande (PAR)
19-08-2021

Toimeaine:

levetiracetam

Saadav alates:

Teva B.V.

ATC kood:

N03AX14

INN (Rahvusvaheline Nimetus):

levetiracetam

Terapeutiline rühm:

Nervesystem

Terapeutiline ala:

Epilepsi

Näidustused:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Toote kokkuvõte:

Revision: 20

Volitamisolek:

autoriseret

Loa andmise kuupäev:

2011-08-25

Infovoldik

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Toote omadused

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik bulgaaria 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused bulgaaria 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande bulgaaria 19-08-2021
Infovoldik Infovoldik hispaania 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused hispaania 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hispaania 19-08-2021
Infovoldik Infovoldik tšehhi 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused tšehhi 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande tšehhi 19-08-2021
Infovoldik Infovoldik saksa 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused saksa 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande saksa 19-08-2021
Infovoldik Infovoldik eesti 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused eesti 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande eesti 19-08-2021
Infovoldik Infovoldik kreeka 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused kreeka 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande kreeka 19-08-2021
Infovoldik Infovoldik inglise 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused inglise 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande inglise 19-08-2021
Infovoldik Infovoldik prantsuse 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused prantsuse 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande prantsuse 19-08-2021
Infovoldik Infovoldik itaalia 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused itaalia 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande itaalia 19-08-2021
Infovoldik Infovoldik läti 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused läti 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande läti 19-08-2021
Infovoldik Infovoldik leedu 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused leedu 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande leedu 19-08-2021
Infovoldik Infovoldik ungari 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused ungari 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande ungari 19-08-2021
Infovoldik Infovoldik malta 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused malta 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande malta 19-08-2021
Infovoldik Infovoldik hollandi 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused hollandi 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hollandi 19-08-2021
Infovoldik Infovoldik poola 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused poola 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande poola 19-08-2021
Infovoldik Infovoldik portugali 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused portugali 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande portugali 19-08-2021
Infovoldik Infovoldik rumeenia 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused rumeenia 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rumeenia 19-08-2021
Infovoldik Infovoldik slovaki 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused slovaki 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande slovaki 19-08-2021
Infovoldik Infovoldik sloveeni 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused sloveeni 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande sloveeni 19-08-2021
Infovoldik Infovoldik soome 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused soome 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande soome 19-08-2021
Infovoldik Infovoldik rootsi 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused rootsi 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rootsi 04-08-2016
Infovoldik Infovoldik norra 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused norra 21-06-2023
Infovoldik Infovoldik islandi 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused islandi 21-06-2023
Infovoldik Infovoldik horvaadi 21-06-2023
Toote omadused Toote omadused horvaadi 21-06-2023
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande horvaadi 19-08-2021

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu