Levetiracetam Teva

Ország: Európai Unió

Nyelv: dán

Forrás: EMA (European Medicines Agency)

Vedd Meg Most

Aktív összetevők:

levetiracetam

Beszerezhető a:

Teva B.V.

ATC-kód:

N03AX14

INN (nemzetközi neve):

levetiracetam

Terápiás csoport:

Nervesystem

Terápiás terület:

Epilepsi

Terápiás javallatok:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Termék összefoglaló:

Revision: 20

Engedélyezési státusz:

autoriseret

Engedély dátuma:

2011-08-25

Betegtájékoztató

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Termékjellemzők

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Betegtájékoztató Betegtájékoztató bolgár 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők bolgár 21-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató spanyol 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők spanyol 21-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató cseh 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők cseh 21-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató német 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők német 21-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató észt 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők észt 21-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató görög 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők görög 21-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató angol 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők angol 21-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató francia 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők francia 21-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató olasz 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők olasz 21-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lett 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők lett 21-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató litván 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők litván 21-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató magyar 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők magyar 21-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató máltai 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők máltai 21-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató holland 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők holland 21-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lengyel 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők lengyel 21-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató portugál 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők portugál 21-06-2023
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés portugál 19-08-2021
Betegtájékoztató Betegtájékoztató román 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők román 21-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovák 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovák 21-06-2023
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovák 19-08-2021
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovén 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovén 21-06-2023
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovén 19-08-2021
Betegtájékoztató Betegtájékoztató finn 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők finn 21-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató svéd 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők svéd 21-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató norvég 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők norvég 21-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató izlandi 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők izlandi 21-06-2023
Betegtájékoztató Betegtájékoztató horvát 21-06-2023
Termékjellemzők Termékjellemzők horvát 21-06-2023

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Dokumentumelőzmények megtekintése