Levetiracetam Teva

البلد: الاتحاد الأوروبي

اللغة: الدانماركية

المصدر: EMA (European Medicines Agency)

اشتر الآن

العنصر النشط:

levetiracetam

متاح من:

Teva B.V.

ATC رمز:

N03AX14

INN (الاسم الدولي):

levetiracetam

المجموعة العلاجية:

Nervesystem

المجال العلاجي:

Epilepsi

الخصائص العلاجية:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

ملخص المنتج:

Revision: 20

الوضع إذن:

autoriseret

تاريخ الترخيص:

2011-08-25

نشرة المعلومات

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

خصائص المنتج

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

نشرة المعلومات نشرة المعلومات البلغارية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج البلغارية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البلغارية 19-08-2021
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإسبانية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الإسبانية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإسبانية 19-08-2021
نشرة المعلومات نشرة المعلومات التشيكية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج التشيكية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور التشيكية 19-08-2021
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الألمانية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الألمانية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الألمانية 19-08-2021
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإستونية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الإستونية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإستونية 19-08-2021
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اليونانية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج اليونانية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اليونانية 19-08-2021
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإنجليزية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الإنجليزية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإنجليزية 19-08-2021
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الفرنسية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الفرنسية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الفرنسية 19-08-2021
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإيطالية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الإيطالية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإيطالية 19-08-2021
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اللاتفية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج اللاتفية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اللاتفية 19-08-2021
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اللتوانية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج اللتوانية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اللتوانية 19-08-2021
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الهنغارية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الهنغارية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الهنغارية 19-08-2021
نشرة المعلومات نشرة المعلومات المالطية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج المالطية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور المالطية 19-08-2021
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الهولندية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الهولندية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الهولندية 19-08-2021
نشرة المعلومات نشرة المعلومات البولندية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج البولندية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البولندية 19-08-2021
نشرة المعلومات نشرة المعلومات البرتغالية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج البرتغالية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البرتغالية 19-08-2021
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الرومانية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الرومانية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الرومانية 19-08-2021
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السلوفاكية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج السلوفاكية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السلوفاكية 19-08-2021
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السلوفانية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج السلوفانية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السلوفانية 19-08-2021
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الفنلندية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الفنلندية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الفنلندية 19-08-2021
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السويدية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج السويدية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السويدية 04-08-2016
نشرة المعلومات نشرة المعلومات النرويجية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج النرويجية 21-06-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الأيسلاندية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الأيسلاندية 21-06-2023
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الكرواتية 21-06-2023
خصائص المنتج خصائص المنتج الكرواتية 21-06-2023
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الكرواتية 19-08-2021

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات