Levetiracetam Teva

Maa: Euroopan unioni

Kieli: tanska

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
21-06-2023

Aktiivinen ainesosa:

levetiracetam

Saatavilla:

Teva B.V.

ATC-koodi:

N03AX14

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

levetiracetam

Terapeuttinen ryhmä:

Nervesystem

Terapeuttinen alue:

Epilepsi

Käyttöaiheet:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 20

Valtuutuksen tilan:

autoriseret

Valtuutus päivämäärä:

2011-08-25

Pakkausseloste

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 21-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 19-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 21-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 19-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 21-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 19-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 21-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 19-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 21-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 19-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 21-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 19-08-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste suomi 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto suomi 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 21-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 21-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 21-06-2023

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia