Levetiracetam Teva

Država: Europska Unija

Jezik: danski

Izvor: EMA (European Medicines Agency)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
21-06-2023

Aktivni sastojci:

levetiracetam

Dostupno od:

Teva B.V.

ATC koda:

N03AX14

INN (International ime):

levetiracetam

Terapijska grupa:

Nervesystem

Područje terapije:

Epilepsi

Terapijske indikacije:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Proizvod sažetak:

Revision: 20

Status autorizacije:

autoriseret

Datum autorizacije:

2011-08-25

Uputa o lijeku

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Dokumenti na drugim jezicima

Uputa o lijeku Uputa o lijeku bugarski 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka bugarski 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog bugarski 19-08-2021
Uputa o lijeku Uputa o lijeku španjolski 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka španjolski 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog španjolski 19-08-2021
Uputa o lijeku Uputa o lijeku češki 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka češki 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog češki 19-08-2021
Uputa o lijeku Uputa o lijeku njemački 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka njemački 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog njemački 19-08-2021
Uputa o lijeku Uputa o lijeku estonski 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka estonski 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog estonski 19-08-2021
Uputa o lijeku Uputa o lijeku grčki 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka grčki 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog grčki 19-08-2021
Uputa o lijeku Uputa o lijeku engleski 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka engleski 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog engleski 19-08-2021
Uputa o lijeku Uputa o lijeku francuski 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka francuski 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog francuski 19-08-2021
Uputa o lijeku Uputa o lijeku talijanski 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka talijanski 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog talijanski 19-08-2021
Uputa o lijeku Uputa o lijeku latvijski 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka latvijski 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog latvijski 19-08-2021
Uputa o lijeku Uputa o lijeku litavski 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka litavski 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog litavski 19-08-2021
Uputa o lijeku Uputa o lijeku mađarski 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka mađarski 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog mađarski 19-08-2021
Uputa o lijeku Uputa o lijeku malteški 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka malteški 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog malteški 19-08-2021
Uputa o lijeku Uputa o lijeku nizozemski 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka nizozemski 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog nizozemski 19-08-2021
Uputa o lijeku Uputa o lijeku poljski 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka poljski 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog poljski 19-08-2021
Uputa o lijeku Uputa o lijeku portugalski 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka portugalski 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog portugalski 19-08-2021
Uputa o lijeku Uputa o lijeku rumunjski 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka rumunjski 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog rumunjski 19-08-2021
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovački 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovački 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovački 19-08-2021
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovenski 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovenski 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovenski 19-08-2021
Uputa o lijeku Uputa o lijeku finski 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka finski 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog finski 19-08-2021
Uputa o lijeku Uputa o lijeku švedski 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka švedski 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog švedski 04-08-2016
Uputa o lijeku Uputa o lijeku norveški 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka norveški 21-06-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku islandski 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka islandski 21-06-2023
Uputa o lijeku Uputa o lijeku hrvatski 21-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka hrvatski 21-06-2023
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog hrvatski 19-08-2021

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata