Levetiracetam Teva

País: Unió Europea

Idioma: danès

Font: EMA (European Medicines Agency)

Compra'l ara

ingredients actius:

levetiracetam

Disponible des:

Teva B.V.

Codi ATC:

N03AX14

Designació comuna internacional (DCI):

levetiracetam

Grupo terapéutico:

Nervesystem

Área terapéutica:

Epilepsi

indicaciones terapéuticas:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Resumen del producto:

Revision: 20

Estat d'Autorització:

autoriseret

Data d'autorització:

2011-08-25

Informació per a l'usuari

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Llegiu el document complet
                
              

Fitxa tècnica

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Llegiu el document complet
                
              

Documents en altres idiomes

Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari búlgar 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica búlgar 21-06-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública búlgar 19-08-2021
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari espanyol 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica espanyol 21-06-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública espanyol 19-08-2021
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari txec 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica txec 21-06-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari alemany 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica alemany 21-06-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública alemany 19-08-2021
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari estonià 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica estonià 21-06-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública estonià 19-08-2021
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari grec 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica grec 21-06-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari anglès 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica anglès 21-06-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública anglès 19-08-2021
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari francès 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica francès 21-06-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública francès 19-08-2021
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari italià 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica italià 21-06-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública italià 19-08-2021
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari letó 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica letó 21-06-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari lituà 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica lituà 21-06-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública lituà 19-08-2021
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari hongarès 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica hongarès 21-06-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública hongarès 19-08-2021
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari maltès 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica maltès 21-06-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública maltès 19-08-2021
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari neerlandès 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica neerlandès 21-06-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública neerlandès 19-08-2021
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari polonès 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica polonès 21-06-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública polonès 19-08-2021
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari portuguès 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica portuguès 21-06-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública portuguès 19-08-2021
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari romanès 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica romanès 21-06-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública romanès 19-08-2021
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari eslovac 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica eslovac 21-06-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública eslovac 19-08-2021
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari eslovè 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica eslovè 21-06-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública eslovè 19-08-2021
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari finès 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica finès 21-06-2023
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública finès 19-08-2021
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari suec 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica suec 21-06-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari noruec 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica noruec 21-06-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari islandès 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica islandès 21-06-2023
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari croat 21-06-2023
Fitxa tècnica Fitxa tècnica croat 21-06-2023

Cerqueu alertes relacionades amb aquest producte

Veure l'historial de documents