Levetiracetam Teva

Pays: Union européenne

Langue: danois

Source: EMA (European Medicines Agency)

Achète-le

Ingrédients actifs:

levetiracetam

Disponible depuis:

Teva B.V.

Code ATC:

N03AX14

DCI (Dénomination commune internationale):

levetiracetam

Groupe thérapeutique:

Nervesystem

Domaine thérapeutique:

Epilepsi

indications thérapeutiques:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Descriptif du produit:

Revision: 20

Statut de autorisation:

autoriseret

Date de l'autorisation:

2011-08-25

Notice patient

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Lire le document complet
                
              

Résumé des caractéristiques du produit

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Notice patient Notice patient bulgare 21-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation bulgare 19-08-2021
Notice patient Notice patient espagnol 21-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation espagnol 19-08-2021
Notice patient Notice patient tchèque 21-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation tchèque 19-08-2021
Notice patient Notice patient allemand 21-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation allemand 19-08-2021
Notice patient Notice patient estonien 21-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation estonien 19-08-2021
Notice patient Notice patient grec 21-06-2023
Notice patient Notice patient anglais 21-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation anglais 19-08-2021
Notice patient Notice patient français 21-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation français 19-08-2021
Notice patient Notice patient italien 21-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation italien 19-08-2021
Notice patient Notice patient letton 21-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation letton 19-08-2021
Notice patient Notice patient lituanien 21-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation lituanien 19-08-2021
Notice patient Notice patient hongrois 21-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation hongrois 19-08-2021
Notice patient Notice patient maltais 21-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation maltais 19-08-2021
Notice patient Notice patient néerlandais 21-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation néerlandais 19-08-2021
Notice patient Notice patient polonais 21-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation polonais 19-08-2021
Notice patient Notice patient portugais 21-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation portugais 19-08-2021
Notice patient Notice patient roumain 21-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation roumain 19-08-2021
Notice patient Notice patient slovaque 21-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovaque 19-08-2021
Notice patient Notice patient slovène 21-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovène 19-08-2021
Notice patient Notice patient finnois 21-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation finnois 19-08-2021
Notice patient Notice patient suédois 21-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation suédois 04-08-2016
Notice patient Notice patient norvégien 21-06-2023
Notice patient Notice patient islandais 21-06-2023
Notice patient Notice patient croate 21-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation croate 19-08-2021

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents