Levetiracetam Teva

Krajina: Európska únia

Jazyk: dánčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

levetiracetam

Dostupné z:

Teva B.V.

ATC kód:

N03AX14

INN (Medzinárodný Name):

levetiracetam

Terapeutické skupiny:

Nervesystem

Terapeutické oblasti:

Epilepsi

Terapeutické indikácie:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Prehľad produktov:

Revision: 20

Stav Autorizácia:

autoriseret

Dátum Autorizácia:

2011-08-25

Príbalový leták

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 19-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 19-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták čeština 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 19-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 19-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 19-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 19-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 19-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 19-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 19-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 19-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 19-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 19-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 19-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 19-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták poľština 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 19-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 19-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 19-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták slovenčina 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovenčina 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovenčina 19-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 19-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 19-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 04-08-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 21-06-2023
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 21-06-2023
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 21-06-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 21-06-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 19-08-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov