Levetiracetam Teva

País: União Europeia

Língua: dinamarquês

Origem: EMA (European Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:

levetiracetam

Disponível em:

Teva B.V.

Código ATC:

N03AX14

DCI (Denominação Comum Internacional):

levetiracetam

Grupo terapêutico:

Nervesystem

Área terapêutica:

Epilepsi

Indicações terapêuticas:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Resumo do produto:

Revision: 20

Status de autorização:

autoriseret

Data de autorização:

2011-08-25

Folheto informativo - Bula

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Leia o documento completo
                
              

Características técnicas

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula búlgaro 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas búlgaro 21-06-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula espanhol 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas espanhol 21-06-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula tcheco 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas tcheco 21-06-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula alemão 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas alemão 21-06-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula estoniano 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas estoniano 21-06-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público estoniano 19-08-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula grego 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas grego 21-06-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula inglês 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas inglês 21-06-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula francês 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas francês 21-06-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula italiano 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas italiano 21-06-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula letão 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas letão 21-06-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula lituano 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas lituano 21-06-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula húngaro 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas húngaro 21-06-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula maltês 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas maltês 21-06-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula holandês 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas holandês 21-06-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público holandês 19-08-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula polonês 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas polonês 21-06-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula português 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas português 21-06-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público português 19-08-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula romeno 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas romeno 21-06-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula eslovaco 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas eslovaco 21-06-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula esloveno 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas esloveno 21-06-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula finlandês 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas finlandês 21-06-2023
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público finlandês 19-08-2021
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula sueco 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas sueco 21-06-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula norueguês 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas norueguês 21-06-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula islandês 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas islandês 21-06-2023
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula croata 21-06-2023
Características técnicas Características técnicas croata 21-06-2023

Pesquisar alertas relacionados a este produto