Levetiracetam Teva

Country: Եվրոպական Միություն

language: դանիերեն

source: EMA (European Medicines Agency)

buyitnow

PIL PIL (PIL)
21-06-2023
SPC SPC (SPC)
21-06-2023
PAR PAR (PAR)
19-08-2021

active_ingredient:

levetiracetam

MAH:

Teva B.V.

ATC_code:

N03AX14

INN:

levetiracetam

therapeutic_group:

Nervesystem

therapeutic_area:

Epilepsi

therapeutic_indication:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

leaflet_short:

Revision: 20

authorization_status:

autoriseret

authorization_date:

2011-08-25

PIL

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                read_full_document
                
              

SPC

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                read_full_document
                
              

documents_in_other_languages

PIL PIL բուլղարերեն 21-06-2023
SPC SPC բուլղարերեն 21-06-2023
PAR PAR բուլղարերեն 19-08-2021
PIL PIL իսպաներեն 21-06-2023
SPC SPC իսպաներեն 21-06-2023
PAR PAR իսպաներեն 19-08-2021
PIL PIL չեխերեն 21-06-2023
SPC SPC չեխերեն 21-06-2023
PAR PAR չեխերեն 19-08-2021
PIL PIL գերմաներեն 21-06-2023
SPC SPC գերմաներեն 21-06-2023
PAR PAR գերմաներեն 19-08-2021
PIL PIL էստոներեն 21-06-2023
SPC SPC էստոներեն 21-06-2023
PAR PAR էստոներեն 19-08-2021
PIL PIL հունարեն 21-06-2023
SPC SPC հունարեն 21-06-2023
PAR PAR հունարեն 19-08-2021
PIL PIL անգլերեն 21-06-2023
SPC SPC անգլերեն 21-06-2023
PAR PAR անգլերեն 19-08-2021
PIL PIL ֆրանսերեն 21-06-2023
SPC SPC ֆրանսերեն 21-06-2023
PAR PAR ֆրանսերեն 19-08-2021
PIL PIL իտալերեն 21-06-2023
SPC SPC իտալերեն 21-06-2023
PAR PAR իտալերեն 19-08-2021
PIL PIL լատվիերեն 21-06-2023
SPC SPC լատվիերեն 21-06-2023
PAR PAR լատվիերեն 19-08-2021
PIL PIL լիտվերեն 21-06-2023
SPC SPC լիտվերեն 21-06-2023
PAR PAR լիտվերեն 19-08-2021
PIL PIL հունգարերեն 21-06-2023
SPC SPC հունգարերեն 21-06-2023
PAR PAR հունգարերեն 19-08-2021
PIL PIL մալթերեն 21-06-2023
SPC SPC մալթերեն 21-06-2023
PAR PAR մալթերեն 19-08-2021
PIL PIL հոլանդերեն 21-06-2023
SPC SPC հոլանդերեն 21-06-2023
PAR PAR հոլանդերեն 19-08-2021
PIL PIL լեհերեն 21-06-2023
SPC SPC լեհերեն 21-06-2023
PAR PAR լեհերեն 19-08-2021
PIL PIL պորտուգալերեն 21-06-2023
SPC SPC պորտուգալերեն 21-06-2023
PAR PAR պորտուգալերեն 19-08-2021
PIL PIL ռումիներեն 21-06-2023
SPC SPC ռումիներեն 21-06-2023
PAR PAR ռումիներեն 19-08-2021
PIL PIL սլովակերեն 21-06-2023
SPC SPC սլովակերեն 21-06-2023
PAR PAR սլովակերեն 19-08-2021
PIL PIL սլովեներեն 21-06-2023
SPC SPC սլովեներեն 21-06-2023
PAR PAR սլովեներեն 19-08-2021
PIL PIL ֆիններեն 21-06-2023
SPC SPC ֆիններեն 21-06-2023
PAR PAR ֆիններեն 19-08-2021
PIL PIL շվեդերեն 21-06-2023
SPC SPC շվեդերեն 21-06-2023
PAR PAR շվեդերեն 04-08-2016
PIL PIL Նորվեգերեն 21-06-2023
SPC SPC Նորվեգերեն 21-06-2023
PIL PIL իսլանդերեն 21-06-2023
SPC SPC իսլանդերեն 21-06-2023
PIL PIL խորվաթերեն 21-06-2023
SPC SPC խորվաթերեն 21-06-2023
PAR PAR խորվաթերեն 19-08-2021