Levetiracetam Teva

Nazione: Unione Europea

Lingua: danese

Fonte: EMA (European Medicines Agency)

Compra

Foglio illustrativo Foglio illustrativo (PIL)
21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica (SPC)
21-06-2023

Principio attivo:

levetiracetam

Commercializzato da:

Teva B.V.

Codice ATC:

N03AX14

INN (Nome Internazionale):

levetiracetam

Gruppo terapeutico:

Nervesystem

Area terapeutica:

Epilepsi

Indicazioni terapeutiche:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Dettagli prodotto:

Revision: 20

Stato dell'autorizzazione:

autoriseret

Data dell'autorizzazione:

2011-08-25

Foglio illustrativo

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Leggi il documento completo
                
              

Scheda tecnica

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Leggi il documento completo
                
              

Documenti in altre lingue

Foglio illustrativo Foglio illustrativo bulgaro 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica bulgaro 21-06-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo spagnolo 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica spagnolo 21-06-2023
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione spagnolo 19-08-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo ceco 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica ceco 21-06-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo tedesco 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica tedesco 21-06-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo estone 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica estone 21-06-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo greco 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica greco 21-06-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo inglese 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica inglese 21-06-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo francese 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica francese 21-06-2023
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione francese 19-08-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo italiano 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica italiano 21-06-2023
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione italiano 19-08-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo lettone 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica lettone 21-06-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo lituano 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica lituano 21-06-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo ungherese 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica ungherese 21-06-2023
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione ungherese 19-08-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo maltese 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica maltese 21-06-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo olandese 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica olandese 21-06-2023
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione olandese 19-08-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo polacco 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica polacco 21-06-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo portoghese 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica portoghese 21-06-2023
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione portoghese 19-08-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo rumeno 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica rumeno 21-06-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo slovacco 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica slovacco 21-06-2023
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione slovacco 19-08-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo sloveno 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica sloveno 21-06-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo finlandese 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica finlandese 21-06-2023
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione finlandese 19-08-2021
Foglio illustrativo Foglio illustrativo svedese 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica svedese 21-06-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo norvegese 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica norvegese 21-06-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo islandese 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica islandese 21-06-2023
Foglio illustrativo Foglio illustrativo croato 21-06-2023
Scheda tecnica Scheda tecnica croato 21-06-2023

Cerca alert relativi a questo prodotto

Visualizza cronologia documenti