Levetiracetam Teva

Country: Kesatuan Eropah

Bahasa: Denmark

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli sekarang

Risalah maklumat Risalah maklumat (PIL)
21-06-2023
Ciri produk Ciri produk (SPC)
21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam (PAR)
19-08-2021

Bahan aktif:

levetiracetam

Boleh didapati daripada:

Teva B.V.

Kod ATC:

N03AX14

INN (Nama Antarabangsa):

levetiracetam

Kumpulan terapeutik:

Nervesystem

Kawasan terapeutik:

Epilepsi

Tanda-tanda terapeutik:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Ringkasan produk:

Revision: 20

Status kebenaran:

autoriseret

Tarikh kebenaran:

2011-08-25

Risalah maklumat

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Ciri produk

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Risalah maklumat Risalah maklumat Bulgaria 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Bulgaria 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Bulgaria 19-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Sepanyol 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Sepanyol 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sepanyol 19-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Czech 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Czech 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Czech 19-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Jerman 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Jerman 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Jerman 19-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Estonia 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Estonia 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Estonia 19-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Greek 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Greek 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Greek 19-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Inggeris 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Inggeris 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Inggeris 19-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Perancis 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Perancis 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Perancis 19-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Itali 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Itali 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Itali 19-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Latvia 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Latvia 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Latvia 19-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Lithuania 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Lithuania 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Lithuania 19-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Hungary 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Hungary 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Hungary 19-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Malta 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Malta 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Malta 19-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Belanda 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Belanda 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Belanda 19-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Poland 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Poland 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Poland 19-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Portugis 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Portugis 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Portugis 19-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Romania 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Romania 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Romania 19-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovak 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Slovak 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovak 19-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovenia 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Slovenia 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovenia 19-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Finland 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Finland 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Finland 19-08-2021
Risalah maklumat Risalah maklumat Sweden 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Sweden 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sweden 04-08-2016
Risalah maklumat Risalah maklumat Norway 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Norway 21-06-2023
Risalah maklumat Risalah maklumat Iceland 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Iceland 21-06-2023
Risalah maklumat Risalah maklumat Croat 21-06-2023
Ciri produk Ciri produk Croat 21-06-2023
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Croat 19-08-2021

Cari amaran yang berkaitan dengan produk ini