Levetiracetam Teva

Land: Den europeiske union

Språk: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Kjøp det nå

Preparatomtale Preparatomtale (SPC)
21-06-2023

Aktiv ingrediens:

levetiracetam

Tilgjengelig fra:

Teva B.V.

ATC-kode:

N03AX14

INN (International Name):

levetiracetam

Terapeutisk gruppe:

Nervesystem

Terapeutisk område:

Epilepsi

Indikasjoner:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Produkt oppsummering:

Revision: 20

Autorisasjon status:

autoriseret

Autorisasjon dato:

2011-08-25

Informasjon til brukeren

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Les hele dokumentet
                
              

Preparatomtale

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Les hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre språk

Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren bulgarsk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale bulgarsk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport bulgarsk 19-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren spansk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale spansk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport spansk 19-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren tsjekkisk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale tsjekkisk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport tsjekkisk 19-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren tysk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale tysk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport tysk 19-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren estisk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale estisk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport estisk 19-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren gresk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale gresk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport gresk 19-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren engelsk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale engelsk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport engelsk 19-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren fransk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale fransk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport fransk 19-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren italiensk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale italiensk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport italiensk 19-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren latvisk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale latvisk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport latvisk 19-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren litauisk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale litauisk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport litauisk 19-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren ungarsk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale ungarsk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport ungarsk 19-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren maltesisk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale maltesisk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport maltesisk 19-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren nederlandsk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale nederlandsk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport nederlandsk 19-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren polsk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale polsk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport polsk 19-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren portugisisk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale portugisisk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport portugisisk 19-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren rumensk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale rumensk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport rumensk 19-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren slovakisk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale slovakisk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport slovakisk 19-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren slovensk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale slovensk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport slovensk 19-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren finsk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale finsk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport finsk 19-08-2021
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren svensk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale svensk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport svensk 04-08-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren norsk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale norsk 21-06-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren islandsk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale islandsk 21-06-2023
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren kroatisk 21-06-2023
Preparatomtale Preparatomtale kroatisk 21-06-2023
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport kroatisk 19-08-2021

Søk varsler relatert til dette produktet