Levetiracetam Teva

Страна: Європейський Союз

мова: данська

Джерело: EMA (European Medicines Agency)

купити це зараз

Активний інгредієнт:

levetiracetam

Доступна з:

Teva B.V.

Код атс:

N03AX14

ІПН (Міжнародна Ім'я):

levetiracetam

Терапевтична група:

Nervesystem

Терапевтична области:

Epilepsi

Терапевтичні свідчення:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Огляд продуктів:

Revision: 20

Статус Авторизація:

autoriseret

Дата Авторизація:

2011-08-25

інформаційний буклет

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Характеристики продукта

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Документи іншими мовами

інформаційний буклет інформаційний буклет болгарська 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта болгарська 21-06-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет іспанська 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта іспанська 21-06-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет чеська 21-06-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет німецька 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта німецька 21-06-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет естонська 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта естонська 21-06-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет грецька 21-06-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет англійська 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта англійська 21-06-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет французька 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта французька 21-06-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет італійська 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта італійська 21-06-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет латвійська 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта латвійська 21-06-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет литовська 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта литовська 21-06-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет угорська 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта угорська 21-06-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет мальтійська 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтійська 21-06-2023
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка мальтійська 19-08-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет голландська 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта голландська 21-06-2023
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка голландська 19-08-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет польська 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта польська 21-06-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет португальська 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта португальська 21-06-2023
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка португальська 19-08-2021
інформаційний буклет інформаційний буклет румунська 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта румунська 21-06-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет словацька 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словацька 21-06-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет словенська 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словенська 21-06-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет фінська 21-06-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет шведська 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта шведська 21-06-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет норвезька 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта норвезька 21-06-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет ісландська 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта ісландська 21-06-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет хорватська 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватська 21-06-2023

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів