Levetiracetam Teva

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: danų

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Nusipirk tai dabar

Veiklioji medžiaga:

levetiracetam

Prieinama:

Teva B.V.

ATC kodas:

N03AX14

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

levetiracetam

Farmakoterapinė grupė:

Nervesystem

Gydymo sritis:

Epilepsi

Terapinės indikacijos:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Produkto santrauka:

Revision: 20

Autorizacija statusas:

autoriseret

Leidimo data:

2011-08-25

Pakuotės lapelis

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis bulgarų 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės bulgarų 21-06-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 21-06-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės čekų 21-06-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 21-06-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 19-08-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės estų 21-06-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės graikų 21-06-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės anglų 21-06-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 21-06-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 19-08-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės italų 21-06-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės latvių 21-06-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lietuvių 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės lietuvių 21-06-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 21-06-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 21-06-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 19-08-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės olandų 21-06-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 21-06-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 21-06-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 19-08-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 21-06-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 21-06-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 21-06-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės suomių 21-06-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės švedų 21-06-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 21-06-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės islandų 21-06-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 21-06-2023
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 21-06-2023

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją