Levetiracetam Teva

Țară: Uniunea Europeană

Limbă: daneză

Sursă: EMA (European Medicines Agency)

Cumpara asta acum

Prospect Prospect (PIL)
21-06-2023

Ingredient activ:

levetiracetam

Disponibil de la:

Teva B.V.

Codul ATC:

N03AX14

INN (nume internaţional):

levetiracetam

Grupul Terapeutică:

Nervesystem

Zonă Terapeutică:

Epilepsi

Indicații terapeutice:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Rezumat produs:

Revision: 20

Statutul autorizaţiei:

autoriseret

Data de autorizare:

2011-08-25

Prospect

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Citiți documentul complet
                
              

Caracteristicilor produsului

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Citiți documentul complet
                
              

Documente în alte limbi

Prospect Prospect bulgară 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului bulgară 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare bulgară 19-08-2021
Prospect Prospect spaniolă 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului spaniolă 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare spaniolă 19-08-2021
Prospect Prospect cehă 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului cehă 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare cehă 19-08-2021
Prospect Prospect germană 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului germană 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare germană 19-08-2021
Prospect Prospect estoniană 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului estoniană 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare estoniană 19-08-2021
Prospect Prospect greacă 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului greacă 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare greacă 19-08-2021
Prospect Prospect engleză 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului engleză 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare engleză 19-08-2021
Prospect Prospect franceză 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului franceză 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare franceză 19-08-2021
Prospect Prospect italiană 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului italiană 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare italiană 19-08-2021
Prospect Prospect letonă 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului letonă 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare letonă 19-08-2021
Prospect Prospect lituaniană 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului lituaniană 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare lituaniană 19-08-2021
Prospect Prospect maghiară 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului maghiară 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare maghiară 19-08-2021
Prospect Prospect malteză 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului malteză 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare malteză 19-08-2021
Prospect Prospect olandeză 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului olandeză 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare olandeză 19-08-2021
Prospect Prospect poloneză 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului poloneză 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare poloneză 19-08-2021
Prospect Prospect portugheză 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului portugheză 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare portugheză 19-08-2021
Prospect Prospect română 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului română 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare română 19-08-2021
Prospect Prospect slovacă 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovacă 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovacă 19-08-2021
Prospect Prospect slovenă 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovenă 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovenă 19-08-2021
Prospect Prospect finlandeză 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului finlandeză 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare finlandeză 19-08-2021
Prospect Prospect suedeză 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului suedeză 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare suedeză 04-08-2016
Prospect Prospect norvegiană 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului norvegiană 21-06-2023
Prospect Prospect islandeză 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului islandeză 21-06-2023
Prospect Prospect croată 21-06-2023
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului croată 21-06-2023
Raport public de evaluare Raport public de evaluare croată 19-08-2021

Căutați alerte legate de acest produs

Vizualizați istoricul documentelor