Levetiracetam Teva

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
21-06-2023

Aktiv bestanddel:

levetiracetam

Tilgængelig fra:

Teva B.V.

ATC-kode:

N03AX14

INN (International Name):

levetiracetam

Terapeutisk gruppe:

Nervesystem

Terapeutisk område:

Epilepsi

Terapeutiske indikationer:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Produkt oversigt:

Revision: 20

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2011-08-25

Indlægsseddel

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 21-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 19-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 21-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 19-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 21-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 19-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 21-06-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 21-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 19-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 21-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 19-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 21-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 19-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 21-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 19-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 21-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 19-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 21-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 19-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 21-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 19-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 21-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 19-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 21-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 19-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 21-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 19-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 21-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 19-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 21-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 19-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 21-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 19-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 21-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 19-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 21-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 19-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 21-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 19-08-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 21-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 04-08-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 21-06-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 21-06-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 21-06-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 21-06-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 19-08-2021

Søg underretninger relateret til dette produkt