Levetiracetam Teva

Страна: Европейский союз

Язык: датский

Источник: EMA (European Medicines Agency)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:

levetiracetam

Доступна с:

Teva B.V.

код АТС:

N03AX14

ИНН (Международная Имя):

levetiracetam

Терапевтическая группа:

Nervesystem

Терапевтические области:

Epilepsi

Терапевтические показания :

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Обзор продуктов:

Revision: 20

Статус Авторизация:

autoriseret

Дата Авторизация:

2011-08-25

тонкая брошюра

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Прочитать полный документ
                
              

Характеристики продукта

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Прочитать полный документ
                
              

Документы на других языках

тонкая брошюра тонкая брошюра болгарский 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта болгарский 21-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра испанский 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта испанский 21-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра чешский 21-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра немецкий 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта немецкий 21-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра эстонский 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта эстонский 21-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра греческий 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта греческий 21-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра английский 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта английский 21-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра французский 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта французский 21-06-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка французский 19-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра итальянский 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта итальянский 21-06-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка итальянский 19-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра латышский 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта латышский 21-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра литовский 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта литовский 21-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра венгерский 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта венгерский 21-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра мальтийский 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтийский 21-06-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка мальтийский 19-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра голландский 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта голландский 21-06-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка голландский 19-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра польский 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта польский 21-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра португальский 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта португальский 21-06-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка португальский 19-08-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра румынский 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта румынский 21-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра словацкий 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словацкий 21-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра словенский 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словенский 21-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра финский 21-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра шведский 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта шведский 21-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра норвежский 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта норвежский 21-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра исландский 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта исландский 21-06-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра хорватский 21-06-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватский 21-06-2023

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Просмотр истории документов