Levetiracetam Teva

国: 欧州連合

言語: デンマーク語

ソース: EMA (European Medicines Agency)

即購入

製品の特徴 製品の特徴 (SPC)
21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 (PAR)
19-08-2021

有効成分:

levetiracetam

から入手可能:

Teva B.V.

ATCコード:

N03AX14

INN(国際名):

levetiracetam

治療群:

Nervesystem

治療領域:

Epilepsi

適応症:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

製品概要:

Revision: 20

認証ステータス:

autoriseret

承認日:

2011-08-25

情報リーフレット

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

製品の特徴

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

他の言語のドキュメント

情報リーフレット 情報リーフレット ブルガリア語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 ブルガリア語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ブルガリア語 19-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット スペイン語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 スペイン語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 スペイン語 19-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット チェコ語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 チェコ語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 チェコ語 19-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット ドイツ語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 ドイツ語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ドイツ語 19-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット エストニア語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 エストニア語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 エストニア語 19-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット ギリシャ語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 ギリシャ語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ギリシャ語 19-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット 英語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 英語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 英語 19-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット フランス語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 フランス語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 フランス語 19-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット イタリア語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 イタリア語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 イタリア語 19-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット ラトビア語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 ラトビア語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ラトビア語 19-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット リトアニア語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 リトアニア語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 リトアニア語 19-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット ハンガリー語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 ハンガリー語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ハンガリー語 19-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット マルタ語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 マルタ語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 マルタ語 19-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット オランダ語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 オランダ語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 オランダ語 19-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット ポーランド語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 ポーランド語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ポーランド語 19-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット ポルトガル語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 ポルトガル語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ポルトガル語 19-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット ルーマニア語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 ルーマニア語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 ルーマニア語 19-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット スロバキア語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 スロバキア語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 スロバキア語 19-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット スロベニア語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 スロベニア語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 スロベニア語 19-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット フィンランド語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 フィンランド語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 フィンランド語 19-08-2021
情報リーフレット 情報リーフレット スウェーデン語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 スウェーデン語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 スウェーデン語 04-08-2016
情報リーフレット 情報リーフレット ノルウェー語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 ノルウェー語 21-06-2023
情報リーフレット 情報リーフレット アイスランド語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 アイスランド語 21-06-2023
情報リーフレット 情報リーフレット クロアチア語 21-06-2023
製品の特徴 製品の特徴 クロアチア語 21-06-2023
公開評価報告書 公開評価報告書 クロアチア語 19-08-2021

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する