Levetiracetam Teva

מדינה: האיחוד האירופי

שפה: דנית

מקור: EMA (European Medicines Agency)

קנה את זה

מרכיב פעיל:

levetiracetam

זמין מ:

Teva B.V.

קוד ATC:

N03AX14

INN (שם בינלאומי):

levetiracetam

קבוצה תרפויטית:

Nervesystem

איזור תרפויטי:

Epilepsi

סממני תרפויטית:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

leaflet_short:

Revision: 20

מצב אישור:

autoriseret

תאריך אישור:

2011-08-25

עלון מידע

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מאפייני מוצר

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע בולגרית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר בולגרית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה בולגרית 19-08-2021
עלון מידע עלון מידע ספרדית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ספרדית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ספרדית 19-08-2021
עלון מידע עלון מידע צ׳כית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צ׳כית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צ׳כית 19-08-2021
עלון מידע עלון מידע גרמנית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר גרמנית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה גרמנית 19-08-2021
עלון מידע עלון מידע אסטונית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אסטונית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אסטונית 19-08-2021
עלון מידע עלון מידע יוונית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר יוונית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה יוונית 19-08-2021
עלון מידע עלון מידע אנגלית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אנגלית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אנגלית 19-08-2021
עלון מידע עלון מידע צרפתית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צרפתית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צרפתית 19-08-2021
עלון מידע עלון מידע איטלקית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איטלקית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה איטלקית 19-08-2021
עלון מידע עלון מידע לטבית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר לטבית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה לטבית 19-08-2021
עלון מידע עלון מידע ליטאית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ליטאית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ליטאית 19-08-2021
עלון מידע עלון מידע הונגרית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הונגרית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הונגרית 19-08-2021
עלון מידע עלון מידע מלטית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר מלטית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה מלטית 19-08-2021
עלון מידע עלון מידע הולנדית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הולנדית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הולנדית 19-08-2021
עלון מידע עלון מידע פולנית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פולנית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פולנית 19-08-2021
עלון מידע עלון מידע פורטוגלית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פורטוגלית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פורטוגלית 19-08-2021
עלון מידע עלון מידע רומנית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר רומנית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה רומנית 19-08-2021
עלון מידע עלון מידע סלובקית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובקית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובקית 19-08-2021
עלון מידע עלון מידע סלובנית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובנית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובנית 19-08-2021
עלון מידע עלון מידע פינית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פינית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פינית 19-08-2021
עלון מידע עלון מידע שוודית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר שוודית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה שוודית 04-08-2016
עלון מידע עלון מידע נורבגית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר נורבגית 21-06-2023
עלון מידע עלון מידע איסלנדית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איסלנדית 21-06-2023
עלון מידע עלון מידע קרואטית 21-06-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר קרואטית 21-06-2023
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה קרואטית 19-08-2021

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים