Levetiracetam Teva

Country: European Union

Language: Danish

Source: EMA (European Medicines Agency)

Buy It Now

Active ingredient:

levetiracetam

Available from:

Teva B.V.

ATC code:

N03AX14

INN (International Name):

levetiracetam

Therapeutic group:

Nervesystem

Therapeutic area:

Epilepsi

Therapeutic indications:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Product summary:

Revision: 20

Authorization status:

autoriseret

Authorization date:

2011-08-25

Patient Information leaflet

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Read the complete document
                
              

Summary of Product characteristics

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Read the complete document
                
              

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet Bulgarian 21-06-2023
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Bulgarian 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Bulgarian 19-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Spanish 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Spanish 19-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Czech 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Czech 19-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet German 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report German 19-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Estonian 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Estonian 19-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Greek 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Greek 19-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet English 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report English 19-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet French 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report French 19-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Italian 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Italian 19-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Latvian 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Latvian 19-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Lithuanian 21-06-2023
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Lithuanian 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Lithuanian 19-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Hungarian 21-06-2023
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Hungarian 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Hungarian 19-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Maltese 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Maltese 19-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Dutch 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Dutch 19-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Polish 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Polish 19-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Portuguese 21-06-2023
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Portuguese 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Portuguese 19-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Romanian 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Romanian 19-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovak 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovak 19-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovenian 21-06-2023
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Slovenian 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovenian 19-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Finnish 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Finnish 19-08-2021
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Swedish 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Swedish 04-08-2016
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Norwegian 21-06-2023
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Norwegian 21-06-2023
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Icelandic 21-06-2023
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Icelandic 21-06-2023
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Croatian 21-06-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Croatian 19-08-2021

Search alerts related to this product