Levetiracetam Teva

Země: Evropská unie

Jazyk: dánština

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:

levetiracetam

Dostupné s:

Teva B.V.

ATC kód:

N03AX14

INN (Mezinárodní Name):

levetiracetam

Terapeutické skupiny:

Nervesystem

Terapeutické oblasti:

Epilepsi

Terapeutické indikace:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Přehled produktů:

Revision: 20

Stav Autorizace:

autoriseret

Datum autorizace:

2011-08-25

Informace pro uživatele

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Charakteristika produktu

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele bulharština 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu bulharština 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení bulharština 19-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele španělština 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu španělština 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení španělština 19-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele čeština 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu čeština 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení čeština 19-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele němčina 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu němčina 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení němčina 19-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele estonština 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu estonština 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení estonština 19-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele řečtina 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu řečtina 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení řečtina 19-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele angličtina 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu angličtina 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení angličtina 19-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele francouzština 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu francouzština 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení francouzština 19-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele italština 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu italština 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení italština 19-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele lotyština 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu lotyština 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení lotyština 19-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele litevština 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu litevština 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení litevština 19-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maďarština 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maďarština 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maďarština 19-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maltština 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maltština 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maltština 19-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele nizozemština 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu nizozemština 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení nizozemština 19-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele polština 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu polština 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení polština 19-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele portugalština 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu portugalština 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení portugalština 19-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele rumunština 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu rumunština 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení rumunština 19-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovenština 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovenština 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovenština 19-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovinština 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovinština 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovinština 19-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele finština 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu finština 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení finština 19-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele švédština 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu švédština 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení švédština 04-08-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele norština 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu norština 21-06-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele islandština 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu islandština 21-06-2023
Informace pro uživatele Informace pro uživatele chorvatština 21-06-2023
Charakteristika produktu Charakteristika produktu chorvatština 21-06-2023
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení chorvatština 19-08-2021

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů