Levetiracetam Teva

Land: Europäische Union

Sprache: Dänisch

Quelle: EMA (European Medicines Agency)

Kaufe es jetzt

Wirkstoff:

levetiracetam

Verfügbar ab:

Teva B.V.

ATC-Code:

N03AX14

INN (Internationale Bezeichnung):

levetiracetam

Therapiegruppe:

Nervesystem

Therapiebereich:

Epilepsi

Anwendungsgebiete:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Produktbesonderheiten:

Revision: 20

Berechtigungsstatus:

autoriseret

Berechtigungsdatum:

2011-08-25

Gebrauchsinformation

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Fachinformation

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Dokumente in anderen Sprachen

Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Bulgarisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Bulgarisch 21-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Bulgarisch 19-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Spanisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Spanisch 21-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Tschechisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Tschechisch 21-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Tschechisch 19-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Deutsch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Deutsch 21-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Estnisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Estnisch 21-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Griechisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Griechisch 21-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Griechisch 19-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Englisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Englisch 21-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Französisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Französisch 21-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Französisch 19-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Italienisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Italienisch 21-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Italienisch 19-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Lettisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Lettisch 21-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Litauisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Litauisch 21-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Litauisch 19-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Ungarisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Ungarisch 21-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Ungarisch 19-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Maltesisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Maltesisch 21-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Maltesisch 19-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Niederländisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Niederländisch 21-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Niederländisch 19-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Polnisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Polnisch 21-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Portugiesisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Portugiesisch 21-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Portugiesisch 19-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Rumänisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Rumänisch 21-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Rumänisch 19-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowakisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Slowakisch 21-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowakisch 19-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowenisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Slowenisch 21-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowenisch 19-08-2021
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Finnisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Finnisch 21-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Schwedisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Schwedisch 21-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Schwedisch 04-08-2016
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Norwegisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Norwegisch 21-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Isländisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Isländisch 21-06-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Kroatisch 21-06-2023
Fachinformation Fachinformation Kroatisch 21-06-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Kroatisch 19-08-2021

Suchen Sie nach Benachrichtigungen zu diesem Produkt

Dokumentverlauf anzeigen