Levetiracetam Teva

国家: 欧盟

语言: 丹麦文

来源: EMA (European Medicines Agency)

现在购买

资料单张 资料单张 (PIL)
21-06-2023
产品特点 产品特点 (SPC)
21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 (PAR)
19-08-2021

有效成分:

levetiracetam

可用日期:

Teva B.V.

ATC代码:

N03AX14

INN(国际名称):

levetiracetam

治疗组:

Nervesystem

治疗领域:

Epilepsi

疗效迹象:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

產品總結:

Revision: 20

授权状态:

autoriseret

授权日期:

2011-08-25

资料单张

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                阅读完整的文件
                
              

产品特点

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                阅读完整的文件
                
              

其他语言的文件

资料单张 资料单张 保加利亚文 21-06-2023
产品特点 产品特点 保加利亚文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 保加利亚文 19-08-2021
资料单张 资料单张 西班牙文 21-06-2023
产品特点 产品特点 西班牙文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 西班牙文 19-08-2021
资料单张 资料单张 捷克文 21-06-2023
产品特点 产品特点 捷克文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 捷克文 19-08-2021
资料单张 资料单张 德文 21-06-2023
产品特点 产品特点 德文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 德文 19-08-2021
资料单张 资料单张 爱沙尼亚文 21-06-2023
产品特点 产品特点 爱沙尼亚文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 爱沙尼亚文 19-08-2021
资料单张 资料单张 希腊文 21-06-2023
产品特点 产品特点 希腊文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 希腊文 19-08-2021
资料单张 资料单张 英文 21-06-2023
产品特点 产品特点 英文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 英文 19-08-2021
资料单张 资料单张 法文 21-06-2023
产品特点 产品特点 法文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 法文 19-08-2021
资料单张 资料单张 意大利文 21-06-2023
产品特点 产品特点 意大利文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 意大利文 19-08-2021
资料单张 资料单张 拉脱维亚文 21-06-2023
产品特点 产品特点 拉脱维亚文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 拉脱维亚文 19-08-2021
资料单张 资料单张 立陶宛文 21-06-2023
产品特点 产品特点 立陶宛文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 立陶宛文 19-08-2021
资料单张 资料单张 匈牙利文 21-06-2023
产品特点 产品特点 匈牙利文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 匈牙利文 19-08-2021
资料单张 资料单张 马耳他文 21-06-2023
产品特点 产品特点 马耳他文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 马耳他文 19-08-2021
资料单张 资料单张 荷兰文 21-06-2023
产品特点 产品特点 荷兰文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 荷兰文 19-08-2021
资料单张 资料单张 波兰文 21-06-2023
产品特点 产品特点 波兰文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 波兰文 19-08-2021
资料单张 资料单张 葡萄牙文 21-06-2023
产品特点 产品特点 葡萄牙文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 葡萄牙文 19-08-2021
资料单张 资料单张 罗马尼亚文 21-06-2023
产品特点 产品特点 罗马尼亚文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 罗马尼亚文 19-08-2021
资料单张 资料单张 斯洛伐克文 21-06-2023
产品特点 产品特点 斯洛伐克文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 斯洛伐克文 19-08-2021
资料单张 资料单张 斯洛文尼亚文 21-06-2023
产品特点 产品特点 斯洛文尼亚文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 斯洛文尼亚文 19-08-2021
资料单张 资料单张 芬兰文 21-06-2023
产品特点 产品特点 芬兰文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 芬兰文 19-08-2021
资料单张 资料单张 瑞典文 21-06-2023
产品特点 产品特点 瑞典文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 瑞典文 04-08-2016
资料单张 资料单张 挪威文 21-06-2023
产品特点 产品特点 挪威文 21-06-2023
资料单张 资料单张 冰岛文 21-06-2023
产品特点 产品特点 冰岛文 21-06-2023
资料单张 资料单张 克罗地亚文 21-06-2023
产品特点 产品特点 克罗地亚文 21-06-2023
公众评估报告 公众评估报告 克罗地亚文 19-08-2021

搜索与此产品相关的警报