Levetiracetam Teva

Country: Европска Унија

Језик: Дански

Извор: EMA (European Medicines Agency)

Купи Сада

Активни састојак:

levetiracetam

Доступно од:

Teva B.V.

АТЦ код:

N03AX14

INN (Међународно име):

levetiracetam

Терапеутска група:

Nervesystem

Терапеутска област:

Epilepsi

Терапеутске индикације:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Резиме производа:

Revision: 20

Статус ауторизације:

autoriseret

Датум одобрења:

2011-08-25

Информативни летак

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Прочитајте комплетан документ
                
              

Карактеристике производа

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Прочитајте комплетан документ
                
              

Документи на другим језицима

Информативни летак Информативни летак Бугарски 21-06-2023
Информативни летак Информативни летак Шпански 21-06-2023
Информативни летак Информативни летак Чешки 21-06-2023
Информативни летак Информативни летак Немачки 21-06-2023
Информативни летак Информативни летак Естонски 21-06-2023
Информативни летак Информативни летак Грчки 21-06-2023
Информативни летак Информативни летак Енглески 21-06-2023
Информативни летак Информативни летак Француски 21-06-2023
Карактеристике производа Карактеристике производа Француски 21-06-2023
Информативни летак Информативни летак Италијански 21-06-2023
Карактеристике производа Карактеристике производа Италијански 21-06-2023
Извештај о процени јавности Извештај о процени јавности Италијански 19-08-2021
Информативни летак Информативни летак Летонски 21-06-2023
Информативни летак Информативни летак Литвански 21-06-2023
Карактеристике производа Карактеристике производа Литвански 21-06-2023
Информативни летак Информативни летак Мађарски 21-06-2023
Информативни летак Информативни летак Мелтешки 21-06-2023
Информативни летак Информативни летак Холандски 21-06-2023
Карактеристике производа Карактеристике производа Холандски 21-06-2023
Информативни летак Информативни летак Пољски 21-06-2023
Информативни летак Информативни летак Португалски 21-06-2023
Карактеристике производа Карактеристике производа Португалски 21-06-2023
Извештај о процени јавности Извештај о процени јавности Португалски 19-08-2021
Информативни летак Информативни летак Румунски 21-06-2023
Информативни летак Информативни летак Словачки 21-06-2023
Информативни летак Информативни летак Словеначки 21-06-2023
Карактеристике производа Карактеристике производа Словеначки 21-06-2023
Извештај о процени јавности Извештај о процени јавности Словеначки 19-08-2021
Информативни летак Информативни летак Фински 21-06-2023
Информативни летак Информативни летак Шведски 21-06-2023
Информативни летак Информативни летак Норвешки 21-06-2023
Информативни летак Информативни летак Исландски 21-06-2023
Карактеристике производа Карактеристике производа Исландски 21-06-2023
Информативни летак Информативни летак Хрватски 21-06-2023

Обавештења о претрази у вези са овим производом

Погледајте историју докумената