Levetiracetam Teva

Valsts: Eiropas Savienība

Valoda: dāņu

Klimata pārmaiņas: EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Aktīvā sastāvdaļa:

levetiracetam

Pieejams no:

Teva B.V.

ATĶ kods:

N03AX14

SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):

levetiracetam

Ārstniecības grupa:

Nervesystem

Ārstniecības joma:

Epilepsi

Ārstēšanas norādes:

Levetiracetam Teva er indiceret som monoterapi ved behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne og unge fra 16 år med nyligt diagnosticeret epilepsi. Levetiracetam Teva er indiceret som adjuverende behandling:behandling af partielle anfald med eller uden sekundær generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned gammel med epilepsi, i behandlingen af myokloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi;i behandling af primær generaliseret tonisk-kloniske anfald hos voksne og unge fra 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi.

Produktu pārskats:

Revision: 20

Autorizācija statuss:

autoriseret

Autorizācija datums:

2011-08-25

Lietošanas instrukcija

                36
B. INDLÆGSSEDDEL
37
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LEVETIRACETAM TEVA 1
000 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Levetiracetam
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL,
DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Teva
3.
Sådan skal du tage Levetiracetam Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som
anvendes til behandling af
epileptiske anfald).
Levetiracetam Teva anvendes:
•
som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med
nydiagnosticeret
epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en
tilstand, hvor patienter har
gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor
anfaldene til at begynde
med kun påvirker en side af hjernen, men kan efterfølgende udvide
sig til større områder i begge
sider af hjernen (partielt udløste anfald med eller uden sekundær
generalisering). Du har fået
levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald
•
som tillægsbehandling til andre antiepileptika til behandling af:
-
partielt udløste anfald med eller uden generalisering hos voksne,
unge, børn og spædb
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Produkta apraksts

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter.
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 250 mg levetiracetam.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 500 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,06 mg farvestof tartrazin (E102).
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 750 mg levetiracetam.
Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: Hver
filmovertrukken tablet indeholder
0,35 mg farvestof sunset yellow (E110).
Levetiracetam Teva 1 000 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 000 mg levetiracetam.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet.
Levetiracetam Teva 250 mg filmovertrukne tabletter
Blå, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på den
ene side af delekærven og ”3” på den anden side af delekærven.
Graveret med ”7285” på den anden
side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 500 mg filmovertrukne tabletter
Gule, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side
og med koden “9” graveret på
den ene side af delekærven og ”3” på den anden side af
delekærven. Graveret med ”7286” på den
anden side af tabletten.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at sluge. Tabletten
kan ikke deles i to lige store doser.
Levetiracetam Teva 750 mg filmovertrukne tabletter
Orange, aflange, filmovertr
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija bulgāru 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts bulgāru 21-06-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums bulgāru 19-08-2021
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija spāņu 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts spāņu 21-06-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija čehu 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts čehu 21-06-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija vācu 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts vācu 21-06-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija igauņu 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts igauņu 21-06-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija grieķu 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts grieķu 21-06-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija angļu 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts angļu 21-06-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija franču 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts franču 21-06-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija itāļu 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts itāļu 21-06-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija latviešu 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts latviešu 21-06-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums latviešu 19-08-2021
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija lietuviešu 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts lietuviešu 21-06-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums lietuviešu 19-08-2021
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija ungāru 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts ungāru 21-06-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija maltiešu 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts maltiešu 21-06-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums maltiešu 19-08-2021
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija holandiešu 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts holandiešu 21-06-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums holandiešu 19-08-2021
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija poļu 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts poļu 21-06-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija portugāļu 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts portugāļu 21-06-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums portugāļu 19-08-2021
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija rumāņu 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts rumāņu 21-06-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums rumāņu 19-08-2021
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovāku 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts slovāku 21-06-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovāku 19-08-2021
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovēņu 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts slovēņu 21-06-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovēņu 19-08-2021
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija somu 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts somu 21-06-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija zviedru 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts zviedru 21-06-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija norvēģu 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts norvēģu 21-06-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija īslandiešu 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts īslandiešu 21-06-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija horvātu 21-06-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts horvātu 21-06-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums horvātu 19-08-2021

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi