BindRen

国: 欧州連合

言語: ブルガリア語

ソース: EMA (European Medicines Agency)

即購入

ダウンロード 製品の特徴 (SPC)
01-04-2015
ダウンロード 公開評価報告書 (PAR)
01-04-2015

有効成分:

colestilan

から入手可能:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

ATCコード:

V03AE

INN(国際名):

colestilan

治療群:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

治療領域:

Хиперфосфатемията

適応症:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

製品概要:

Revision: 2

認証ステータス:

Отменено

承認日:

2013-01-21

情報リーフレット

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                完全なドキュメントを読む
                
              

製品の特徴

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

他の言語のドキュメント

情報リーフレット 情報リーフレット スペイン語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 スペイン語 01-04-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 スペイン語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット チェコ語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 チェコ語 01-04-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 チェコ語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット デンマーク語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 デンマーク語 01-04-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 デンマーク語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット ドイツ語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 ドイツ語 01-04-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 ドイツ語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット エストニア語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 エストニア語 01-04-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 エストニア語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット ギリシャ語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 ギリシャ語 01-04-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 ギリシャ語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット 英語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 英語 01-04-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 英語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット フランス語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 フランス語 01-04-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 フランス語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット イタリア語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 イタリア語 01-04-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 イタリア語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット ラトビア語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 ラトビア語 01-04-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 ラトビア語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット リトアニア語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 リトアニア語 01-04-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 リトアニア語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット ハンガリー語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 ハンガリー語 01-04-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 ハンガリー語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット マルタ語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 マルタ語 01-04-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 マルタ語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット オランダ語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 オランダ語 01-04-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 オランダ語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット ポーランド語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 ポーランド語 01-04-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 ポーランド語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット ポルトガル語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 ポルトガル語 01-04-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 ポルトガル語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット ルーマニア語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 ルーマニア語 01-04-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 ルーマニア語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット スロバキア語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 スロバキア語 01-04-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 スロバキア語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット スロベニア語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 スロベニア語 01-04-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 スロベニア語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット フィンランド語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 フィンランド語 01-04-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 フィンランド語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット スウェーデン語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 スウェーデン語 01-04-2015
公開評価報告書 公開評価報告書 スウェーデン語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット ノルウェー語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 ノルウェー語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット アイスランド語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 アイスランド語 01-04-2015
情報リーフレット 情報リーフレット クロアチア語 01-04-2015
製品の特徴 製品の特徴 クロアチア語 01-04-2015

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する