BindRen

País: União Europeia

Língua: búlgaro

Origem: EMA (European Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:

colestilan

Disponível em:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

Código ATC:

V03AE

DCI (Denominação Comum Internacional):

colestilan

Grupo terapêutico:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Área terapêutica:

Хиперфосфатемията

Indicações terapêuticas:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Resumo do produto:

Revision: 2

Status de autorização:

Отменено

Data de autorização:

2013-01-21

Folheto informativo - Bula

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Leia o documento completo
                
              

Características técnicas

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula espanhol 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas espanhol 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula tcheco 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas tcheco 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula dinamarquês 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas dinamarquês 01-04-2015
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público dinamarquês 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula alemão 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas alemão 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula estoniano 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas estoniano 01-04-2015
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público estoniano 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula grego 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas grego 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula inglês 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas inglês 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula francês 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas francês 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula italiano 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas italiano 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula letão 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas letão 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula lituano 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas lituano 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula húngaro 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas húngaro 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula maltês 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas maltês 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula holandês 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas holandês 01-04-2015
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público holandês 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula polonês 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas polonês 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula português 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas português 01-04-2015
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público português 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula romeno 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas romeno 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula eslovaco 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas eslovaco 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula esloveno 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas esloveno 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula finlandês 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas finlandês 01-04-2015
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público finlandês 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula sueco 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas sueco 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula norueguês 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas norueguês 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula islandês 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas islandês 01-04-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula croata 01-04-2015
Características técnicas Características técnicas croata 01-04-2015

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos