BindRen

Country: Kesatuan Eropah

Bahasa: Bulgaria

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli sekarang

Download Risalah maklumat (PIL)
01-04-2015
Download Ciri produk (SPC)
01-04-2015
Download Laporan Penilaian Awam (PAR)
01-04-2015

Bahan aktif:

colestilan

Boleh didapati daripada:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

Kod ATC:

V03AE

INN (Nama Antarabangsa):

colestilan

Kumpulan terapeutik:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Kawasan terapeutik:

Хиперфосфатемията

Tanda-tanda terapeutik:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Ringkasan produk:

Revision: 2

Status kebenaran:

Отменено

Tarikh kebenaran:

2013-01-21

Risalah maklumat

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Ciri produk

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Risalah maklumat Risalah maklumat Sepanyol 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Sepanyol 01-04-2015
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sepanyol 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Czech 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Czech 01-04-2015
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Czech 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Denmark 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Denmark 01-04-2015
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Denmark 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Jerman 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Jerman 01-04-2015
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Jerman 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Estonia 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Estonia 01-04-2015
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Estonia 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Greek 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Greek 01-04-2015
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Greek 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Inggeris 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Inggeris 01-04-2015
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Inggeris 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Perancis 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Perancis 01-04-2015
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Perancis 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Itali 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Itali 01-04-2015
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Itali 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Latvia 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Latvia 01-04-2015
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Latvia 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Lithuania 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Lithuania 01-04-2015
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Lithuania 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Hungary 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Hungary 01-04-2015
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Hungary 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Malta 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Malta 01-04-2015
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Malta 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Belanda 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Belanda 01-04-2015
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Belanda 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Poland 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Poland 01-04-2015
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Poland 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Portugis 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Portugis 01-04-2015
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Portugis 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Romania 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Romania 01-04-2015
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Romania 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovak 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Slovak 01-04-2015
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovak 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovenia 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Slovenia 01-04-2015
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovenia 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Finland 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Finland 01-04-2015
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Finland 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Sweden 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Sweden 01-04-2015
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sweden 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Norway 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Norway 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Iceland 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Iceland 01-04-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Croat 01-04-2015
Ciri produk Ciri produk Croat 01-04-2015

Cari amaran yang berkaitan dengan produk ini

Lihat sejarah dokumen