BindRen

Država: Evropska unija

Jezik: bolgarščina

Source: EMA (European Medicines Agency)

Kupite ga zdaj

Prenos Navodilo za uporabo (PIL)
01-04-2015
Prenos Lastnosti izdelka (SPC)
01-04-2015
Prenos Javno poročilo o oceni (PAR)
01-04-2015

Aktivna sestavina:

colestilan

Dostopno od:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

Koda artikla:

V03AE

INN (mednarodno ime):

colestilan

Terapevtska skupina:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Terapevtsko območje:

Хиперфосфатемията

Terapevtske indikacije:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Povzetek izdelek:

Revision: 2

Status dovoljenje:

Отменено

Datum dovoljenje:

2013-01-21

Navodilo za uporabo

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Preberite celoten dokument
                
              

Lastnosti izdelka

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo španščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka španščina 01-04-2015
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni španščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo češčina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka češčina 01-04-2015
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni češčina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo danščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka danščina 01-04-2015
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni danščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nemščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nemščina 01-04-2015
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nemščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo estonščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka estonščina 01-04-2015
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni estonščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo grščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka grščina 01-04-2015
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni grščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo angleščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka angleščina 01-04-2015
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni angleščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo francoščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka francoščina 01-04-2015
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni francoščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo italijanščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka italijanščina 01-04-2015
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni italijanščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo latvijščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka latvijščina 01-04-2015
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni latvijščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo litovščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka litovščina 01-04-2015
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni litovščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo madžarščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka madžarščina 01-04-2015
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni madžarščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo malteščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka malteščina 01-04-2015
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni malteščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nizozemščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nizozemščina 01-04-2015
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nizozemščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo poljščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka poljščina 01-04-2015
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni poljščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo portugalščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka portugalščina 01-04-2015
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni portugalščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo romunščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka romunščina 01-04-2015
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni romunščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovaščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovaščina 01-04-2015
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovaščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovenščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovenščina 01-04-2015
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovenščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo finščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka finščina 01-04-2015
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni finščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo švedščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka švedščina 01-04-2015
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni švedščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo norveščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka norveščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo islandščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka islandščina 01-04-2015
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo hrvaščina 01-04-2015
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka hrvaščina 01-04-2015

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Ogled zgodovine dokumentov