BindRen

ประเทศ: สหภาพยุโรป

ภาษา: บัลแกเรีย

แหล่งที่มา: EMA (European Medicines Agency)

ซื้อเลย

สารออกฤทธิ์:

colestilan

มีจำหน่ายจาก:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

รหัส ATC:

V03AE

INN (ชื่อสากล):

colestilan

กลุ่มบำบัด:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

พื้นที่บำบัด:

Хиперфосфатемията

ข้อบ่งชี้ในการรักษา:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

สรุปสินค้า:

Revision: 2

สถานะการอนุญาต:

Отменено

วันที่อนุญาต:

2013-01-21

แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

สรุปลักษณะสินค้า

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

เอกสารเป็นภาษาอื่น

สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เดนมาร์ก 01-04-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เยอรมัน 01-04-2015
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย เอสโตเนีย 01-04-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เอสโตเนีย 01-04-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า อังกฤษ 01-04-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฝรั่งเศส 01-04-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า อิตาลี 01-04-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ลัตเวีย 01-04-2015
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย ลิทัวเนีย 01-04-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ลิทัวเนีย 01-04-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฮังการี 01-04-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โปแลนด์ 01-04-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โปรตุเกส 01-04-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โรมาเนีย 01-04-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สโลวัก 01-04-2015
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย สโลวีเนีย 01-04-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สโลวีเนีย 01-04-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฟินแลนด์ 01-04-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สวีเดน 01-04-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า นอร์เวย์ 01-04-2015
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย ไอซ์แลนด์ 01-04-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ไอซ์แลนด์ 01-04-2015
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย โครเอเชีย 01-04-2015
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โครเอเชีย 01-04-2015

ค้นหาการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ดูประวัติเอกสาร