BindRen

Pajjiż: Unjoni Ewropea

Lingwa: Bulgaru

Sors: EMA (European Medicines Agency)

Ixtrih issa

Ingredjent attiv:

colestilan

Disponibbli minn:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

Kodiċi ATC:

V03AE

INN (Isem Internazzjonali):

colestilan

Grupp terapewtiku:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Żona terapewtika:

Хиперфосфатемията

Indikazzjonijiet terapewtiċi:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Sommarju tal-prodott:

Revision: 2

L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:

Отменено

Data ta 'l-awtorizzazzjoni:

2013-01-21

Fuljett ta 'informazzjoni

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Karatteristiċi tal-prodott

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Dokumenti f'lingwi oħra

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Spanjol 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Spanjol 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ċek 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ċek 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Daniż 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Daniż 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ġermaniż 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ġermaniż 01-04-2015
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ġermaniż 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Estonjan 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Estonjan 01-04-2015
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Estonjan 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Grieg 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Grieg 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ingliż 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ingliż 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Franċiż 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Franċiż 01-04-2015
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Franċiż 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Taljan 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Taljan 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Latvjan 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Latvjan 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Litwanjan 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Litwanjan 01-04-2015
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Litwanjan 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ungeriż 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ungeriż 01-04-2015
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ungeriż 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Malti 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Malti 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Olandiż 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Olandiż 01-04-2015
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Olandiż 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Pollakk 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Pollakk 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Portugiż 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Portugiż 01-04-2015
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Portugiż 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Rumen 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Rumen 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Slovakk 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Slovakk 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Sloven 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Sloven 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Finlandiż 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Finlandiż 01-04-2015
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Finlandiż 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Svediż 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Svediż 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Norveġiż 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Norveġiż 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Iżlandiż 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Iżlandiż 01-04-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Kroat 01-04-2015
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Kroat 01-04-2015

Fittex twissijiet relatati ma 'dan il-prodott

Ara l-istorja tad-dokumenti