BindRen

Država: Europska Unija

Jezik: bugarski

Izvor: EMA (European Medicines Agency)

Kupi sada

Preuzimanje Uputa o lijeku (PIL)
01-04-2015
Preuzimanje Svojstava lijeka (SPC)
01-04-2015

Aktivni sastojci:

colestilan

Dostupno od:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

ATC koda:

V03AE

INN (International ime):

colestilan

Terapijska grupa:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Područje terapije:

Хиперфосфатемията

Terapijske indikacije:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Proizvod sažetak:

Revision: 2

Status autorizacije:

Отменено

Datum autorizacije:

2013-01-21

Uputa o lijeku

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Dokumenti na drugim jezicima

Uputa o lijeku Uputa o lijeku španjolski 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka španjolski 01-04-2015
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog španjolski 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku češki 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka češki 01-04-2015
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog češki 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku danski 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka danski 01-04-2015
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog danski 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku njemački 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka njemački 01-04-2015
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog njemački 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku estonski 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka estonski 01-04-2015
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog estonski 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku grčki 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka grčki 01-04-2015
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog grčki 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku engleski 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka engleski 01-04-2015
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog engleski 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku francuski 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka francuski 01-04-2015
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog francuski 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku talijanski 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka talijanski 01-04-2015
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog talijanski 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku latvijski 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka latvijski 01-04-2015
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog latvijski 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku litavski 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka litavski 01-04-2015
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog litavski 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku mađarski 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka mađarski 01-04-2015
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog mađarski 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku malteški 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka malteški 01-04-2015
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog malteški 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku nizozemski 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka nizozemski 01-04-2015
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog nizozemski 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku poljski 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka poljski 01-04-2015
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog poljski 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku portugalski 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka portugalski 01-04-2015
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog portugalski 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku rumunjski 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka rumunjski 01-04-2015
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog rumunjski 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovački 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovački 01-04-2015
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovački 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovenski 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovenski 01-04-2015
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovenski 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku finski 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka finski 01-04-2015
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog finski 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku švedski 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka švedski 01-04-2015
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog švedski 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku norveški 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka norveški 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku islandski 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka islandski 01-04-2015
Uputa o lijeku Uputa o lijeku hrvatski 01-04-2015
Svojstava lijeka Svojstava lijeka hrvatski 01-04-2015

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata