BindRen

Maa: Euroopan unioni

Kieli: bulgaria

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Lataa Pakkausseloste (PIL)
01-04-2015
Lataa Valmisteyhteenveto (SPC)
01-04-2015

Aktiivinen ainesosa:

colestilan

Saatavilla:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

ATC-koodi:

V03AE

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

colestilan

Terapeuttinen ryhmä:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Terapeuttinen alue:

Хиперфосфатемията

Käyttöaiheet:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 2

Valtuutuksen tilan:

Отменено

Valtuutus päivämäärä:

2013-01-21

Pakkausseloste

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 01-04-2015
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 01-04-2015
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 01-04-2015
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 01-04-2015
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 01-04-2015
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste suomi 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto suomi 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 01-04-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 01-04-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 01-04-2015

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia