BindRen

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

colestilan

Предлага се от:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

АТС код:

V03AE

INN (Международно Name):

colestilan

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Терапевтична област:

Хиперфосфатемията

Терапевтични показания:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2013-01-21

Листовка

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-04-2015
Листовка Листовка чешки 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-04-2015
Листовка Листовка датски 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-04-2015
Листовка Листовка немски 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-04-2015
Листовка Листовка естонски 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-04-2015
Листовка Листовка гръцки 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-04-2015
Листовка Листовка английски 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-04-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-04-2015
Листовка Листовка френски 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-04-2015
Листовка Листовка италиански 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-04-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-04-2015
Листовка Листовка латвийски 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-04-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-04-2015
Листовка Листовка литовски 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-04-2015
Листовка Листовка унгарски 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-04-2015
Листовка Листовка малтийски 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-04-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-04-2015
Листовка Листовка нидерландски 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-04-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-04-2015
Листовка Листовка полски 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-04-2015
Листовка Листовка португалски 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-04-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-04-2015
Листовка Листовка румънски 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-04-2015
Листовка Листовка словашки 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-04-2015
Листовка Листовка словенски 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-04-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-04-2015
Листовка Листовка фински 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-04-2015
Листовка Листовка шведски 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-04-2015
Листовка Листовка норвежки 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-04-2015
Листовка Листовка исландски 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-04-2015
Листовка Листовка хърватски 01-04-2015
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-04-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите