BindRen

Země: Evropská unie

Jazyk: bulharština

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:

colestilan

Dostupné s:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

ATC kód:

V03AE

INN (Mezinárodní Name):

colestilan

Terapeutické skupiny:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Terapeutické oblasti:

Хиперфосфатемията

Terapeutické indikace:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Přehled produktů:

Revision: 2

Stav Autorizace:

Отменено

Datum autorizace:

2013-01-21

Informace pro uživatele

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Charakteristika produktu

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele španělština 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu španělština 01-04-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení španělština 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele čeština 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu čeština 01-04-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení čeština 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele dánština 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu dánština 01-04-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení dánština 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele němčina 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu němčina 01-04-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení němčina 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele estonština 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu estonština 01-04-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení estonština 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele řečtina 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu řečtina 01-04-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení řečtina 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele angličtina 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu angličtina 01-04-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení angličtina 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele francouzština 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu francouzština 01-04-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení francouzština 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele italština 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu italština 01-04-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení italština 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele lotyština 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu lotyština 01-04-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení lotyština 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele litevština 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu litevština 01-04-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení litevština 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maďarština 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maďarština 01-04-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maďarština 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maltština 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maltština 01-04-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maltština 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele nizozemština 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu nizozemština 01-04-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení nizozemština 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele polština 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu polština 01-04-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení polština 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele portugalština 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu portugalština 01-04-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení portugalština 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele rumunština 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu rumunština 01-04-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení rumunština 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovenština 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovenština 01-04-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovenština 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovinština 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovinština 01-04-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovinština 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele finština 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu finština 01-04-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení finština 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele švédština 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu švédština 01-04-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení švédština 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele norština 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu norština 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele islandština 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu islandština 01-04-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele chorvatština 01-04-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu chorvatština 01-04-2015

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů