BindRen

Land: Europese Unie

Taal: Bulgaars

Bron: EMA (European Medicines Agency)

Koop het nu

Download Bijsluiter (PIL)
01-04-2015
Download Productkenmerken (SPC)
01-04-2015

Werkstoffen:

colestilan

Beschikbaar vanaf:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

ATC-code:

V03AE

INN (Algemene Internationale Benaming):

colestilan

Therapeutische categorie:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Therapeutisch gebied:

Хиперфосфатемията

therapeutische indicaties:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Product samenvatting:

Revision: 2

Autorisatie-status:

Отменено

Autorisatie datum:

2013-01-21

Bijsluiter

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Lees het volledige document
                
              

Productkenmerken

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Lees het volledige document
                
              

Documenten in andere talen

Bijsluiter Bijsluiter Spaans 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Spaans 01-04-2015
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Spaans 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Tsjechisch 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Tsjechisch 01-04-2015
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Tsjechisch 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Deens 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Deens 01-04-2015
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Deens 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Duits 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Duits 01-04-2015
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Duits 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Estlands 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Estlands 01-04-2015
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Estlands 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Grieks 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Grieks 01-04-2015
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Grieks 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Engels 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Engels 01-04-2015
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Engels 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Frans 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Frans 01-04-2015
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Frans 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Italiaans 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Italiaans 01-04-2015
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Italiaans 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Letlands 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Letlands 01-04-2015
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Letlands 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Litouws 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Litouws 01-04-2015
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Litouws 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Hongaars 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Hongaars 01-04-2015
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Hongaars 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Maltees 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Maltees 01-04-2015
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Maltees 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Nederlands 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Nederlands 01-04-2015
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Nederlands 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Pools 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Pools 01-04-2015
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Pools 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Portugees 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Portugees 01-04-2015
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Portugees 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Roemeens 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Roemeens 01-04-2015
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Roemeens 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Slowaaks 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Slowaaks 01-04-2015
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Slowaaks 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Sloveens 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Sloveens 01-04-2015
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Sloveens 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Fins 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Fins 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Zweeds 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Zweeds 01-04-2015
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Zweeds 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Noors 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Noors 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter IJslands 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken IJslands 01-04-2015
Bijsluiter Bijsluiter Kroatisch 01-04-2015
Productkenmerken Productkenmerken Kroatisch 01-04-2015

Zoekwaarschuwingen met betrekking tot dit product

Bekijk de geschiedenis van documenten