BindRen

Land: Europeiska unionen

Språk: bulgariska

Källa: EMA (European Medicines Agency)

Köp det nu

Ladda ner Bipacksedel (PIL)
01-04-2015
Ladda ner Produktens egenskaper (SPC)
01-04-2015

Aktiva substanser:

colestilan

Tillgänglig från:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

ATC-kod:

V03AE

INN (International namn):

colestilan

Terapeutisk grupp:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Terapiområde:

Хиперфосфатемията

Terapeutiska indikationer:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Produktsammanfattning:

Revision: 2

Bemyndigande status:

Отменено

Tillstånd datum:

2013-01-21

Bipacksedel

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Läs hela dokumentet
                
              

Produktens egenskaper

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel spanska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper spanska 01-04-2015
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport spanska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel tjeckiska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tjeckiska 01-04-2015
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tjeckiska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel danska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper danska 01-04-2015
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport danska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel tyska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tyska 01-04-2015
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tyska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel estniska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper estniska 01-04-2015
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport estniska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel grekiska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper grekiska 01-04-2015
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport grekiska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel engelska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper engelska 01-04-2015
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport engelska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel franska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper franska 01-04-2015
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport franska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel italienska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper italienska 01-04-2015
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport italienska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel lettiska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper lettiska 01-04-2015
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport lettiska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel litauiska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper litauiska 01-04-2015
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport litauiska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel ungerska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper ungerska 01-04-2015
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport ungerska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel maltesiska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper maltesiska 01-04-2015
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport maltesiska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel nederländska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper nederländska 01-04-2015
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport nederländska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel polska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper polska 01-04-2015
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport polska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel portugisiska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper portugisiska 01-04-2015
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport portugisiska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel rumänska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper rumänska 01-04-2015
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport rumänska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel slovakiska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovakiska 01-04-2015
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovakiska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel slovenska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovenska 01-04-2015
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovenska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel finska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper finska 01-04-2015
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport finska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel svenska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper svenska 01-04-2015
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport svenska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel norska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper norska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel isländska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper isländska 01-04-2015
Bipacksedel Bipacksedel kroatiska 01-04-2015
Produktens egenskaper Produktens egenskaper kroatiska 01-04-2015

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik