BindRen

מדינה: האיחוד האירופי

שפה: בולגרית

מקור: EMA (European Medicines Agency)

קנה את זה

מרכיב פעיל:

colestilan

זמין מ:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

קוד ATC:

V03AE

INN (שם בינלאומי):

colestilan

קבוצה תרפויטית:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

איזור תרפויטי:

Хиперфосфатемията

סממני תרפויטית:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

leaflet_short:

Revision: 2

מצב אישור:

Отменено

תאריך אישור:

2013-01-21

עלון מידע

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מאפייני מוצר

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע ספרדית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ספרדית 01-04-2015
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ספרדית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע צ׳כית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צ׳כית 01-04-2015
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צ׳כית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע דנית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר דנית 01-04-2015
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה דנית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע גרמנית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר גרמנית 01-04-2015
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה גרמנית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע אסטונית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אסטונית 01-04-2015
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אסטונית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע יוונית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר יוונית 01-04-2015
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה יוונית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע אנגלית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אנגלית 01-04-2015
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אנגלית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע צרפתית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צרפתית 01-04-2015
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צרפתית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע איטלקית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איטלקית 01-04-2015
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה איטלקית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע לטבית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר לטבית 01-04-2015
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה לטבית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע ליטאית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ליטאית 01-04-2015
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ליטאית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע הונגרית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הונגרית 01-04-2015
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הונגרית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע מלטית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר מלטית 01-04-2015
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה מלטית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע הולנדית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הולנדית 01-04-2015
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הולנדית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע פולנית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פולנית 01-04-2015
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פולנית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע פורטוגלית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פורטוגלית 01-04-2015
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פורטוגלית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע רומנית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר רומנית 01-04-2015
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה רומנית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע סלובקית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובקית 01-04-2015
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובקית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע סלובנית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובנית 01-04-2015
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובנית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע פינית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פינית 01-04-2015
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פינית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע שוודית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר שוודית 01-04-2015
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה שוודית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע נורבגית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר נורבגית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע איסלנדית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איסלנדית 01-04-2015
עלון מידע עלון מידע קרואטית 01-04-2015
מאפייני מוצר מאפייני מוצר קרואטית 01-04-2015

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים