BindRen

देश: यूरोपीय संघ

भाषा: बुल्गारियाई

स्रोत: EMA (European Medicines Agency)

इसे खरीदें

सक्रिय संघटक:

colestilan

थमां उपलब्ध:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

ए.टी.सी कोड:

V03AE

INN (इंटरनेशनल नाम):

colestilan

चिकित्सीय समूह:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

चिकित्सीय क्षेत्र:

Хиперфосфатемията

चिकित्सीय संकेत:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

उत्पाद समीक्षा:

Revision: 2

प्राधिकरण का दर्जा:

Отменено

प्राधिकरण की तारीख:

2013-01-21

सूचना पत्रक

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                पूरा दस्तावेज़ पढ़ें
                
              

उत्पाद विशेषताएं

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                पूरा दस्तावेज़ पढ़ें
                
              

अन्य भाषाओं में दस्तावेज़

सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्पेनी 01-04-2015
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्पेनी 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक चेक 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक डेनिश 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक जर्मन 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक एस्टोनियाई 01-04-2015
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं एस्टोनियाई 01-04-2015
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट एस्टोनियाई 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक यूनानी 01-04-2015
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं यूनानी 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक अंग्रेज़ी 01-04-2015
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं अंग्रेज़ी 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक फ़्रेंच 01-04-2015
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं फ़्रेंच 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक इतालवी 01-04-2015
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं इतालवी 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक लातवियाई 01-04-2015
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं लातवियाई 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक लिथुआनियाई 01-04-2015
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं लिथुआनियाई 01-04-2015
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट लिथुआनियाई 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक हंगेरियाई 01-04-2015
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं हंगेरियाई 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक माल्टीज़ 01-04-2015
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं माल्टीज़ 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक पोलिश 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक पुर्तगाली 01-04-2015
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं पुर्तगाली 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक रोमानियाई 01-04-2015
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं रोमानियाई 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्लोवाक 01-04-2015
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्लोवाक 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्लोवेनियाई 01-04-2015
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्लोवेनियाई 01-04-2015
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट स्लोवेनियाई 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक फ़िनिश 01-04-2015
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं फ़िनिश 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्वीडिश 01-04-2015
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्वीडिश 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक नॉर्वेजियाई 01-04-2015
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं नॉर्वेजियाई 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक आइसलैंडी 01-04-2015
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं आइसलैंडी 01-04-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक क्रोएशियाई 01-04-2015
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं क्रोएशियाई 01-04-2015

इस उत्पाद से संबंधित अलर्ट देखें

दस्तावेज़ इतिहास देखें