BindRen

Kraj: Unia Europejska

Język: bułgarski

Źródło: EMA (European Medicines Agency)

Kup teraz

Składnik aktywny:

colestilan

Dostępny od:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

Kod ATC:

V03AE

INN (International Nazwa):

colestilan

Grupa terapeutyczna:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Dziedzina terapeutyczna:

Хиперфосфатемията

Wskazania:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Podsumowanie produktu:

Revision: 2

Status autoryzacji:

Отменено

Data autoryzacji:

2013-01-21

Ulotka dla pacjenta

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Charakterystyka produktu

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Dokumenty w innych językach

Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta hiszpański 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu hiszpański 01-04-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego hiszpański 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta czeski 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu czeski 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta duński 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu duński 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niemiecki 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niemiecki 01-04-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niemiecki 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta estoński 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu estoński 01-04-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego estoński 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta grecki 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu grecki 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta angielski 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu angielski 01-04-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego angielski 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta francuski 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu francuski 01-04-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego francuski 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta włoski 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu włoski 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta łotewski 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu łotewski 01-04-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego łotewski 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta litewski 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu litewski 01-04-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego litewski 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta węgierski 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu węgierski 01-04-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego węgierski 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta maltański 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu maltański 01-04-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego maltański 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niderlandzki 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niderlandzki 01-04-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niderlandzki 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta polski 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu polski 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta portugalski 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu portugalski 01-04-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego portugalski 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta rumuński 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu rumuński 01-04-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego rumuński 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słowacki 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słowacki 01-04-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słowacki 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słoweński 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słoweński 01-04-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słoweński 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta fiński 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu fiński 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta szwedzki 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu szwedzki 01-04-2015
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego szwedzki 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta norweski 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu norweski 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta islandzki 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu islandzki 01-04-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta chorwacki 01-04-2015
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu chorwacki 01-04-2015

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Zobacz historię dokumentów