BindRen

Land: Den europeiske union

Språk: bulgarsk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Kjøp det nå

Last ned Preparatomtale (SPC)
01-04-2015

Aktiv ingrediens:

colestilan

Tilgjengelig fra:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

ATC-kode:

V03AE

INN (International Name):

colestilan

Terapeutisk gruppe:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Terapeutisk område:

Хиперфосфатемията

Indikasjoner:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Produkt oppsummering:

Revision: 2

Autorisasjon status:

Отменено

Autorisasjon dato:

2013-01-21

Informasjon til brukeren

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Les hele dokumentet
                
              

Preparatomtale

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Les hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre språk

Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren spansk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale spansk 01-04-2015
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport spansk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren tsjekkisk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale tsjekkisk 01-04-2015
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport tsjekkisk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren dansk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale dansk 01-04-2015
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport dansk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren tysk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale tysk 01-04-2015
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport tysk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren estisk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale estisk 01-04-2015
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport estisk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren gresk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale gresk 01-04-2015
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport gresk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren engelsk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale engelsk 01-04-2015
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport engelsk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren fransk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale fransk 01-04-2015
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport fransk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren italiensk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale italiensk 01-04-2015
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport italiensk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren latvisk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale latvisk 01-04-2015
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport latvisk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren litauisk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale litauisk 01-04-2015
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport litauisk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren ungarsk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale ungarsk 01-04-2015
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport ungarsk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren maltesisk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale maltesisk 01-04-2015
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport maltesisk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren nederlandsk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale nederlandsk 01-04-2015
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport nederlandsk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren polsk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale polsk 01-04-2015
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport polsk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren portugisisk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale portugisisk 01-04-2015
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport portugisisk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren rumensk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale rumensk 01-04-2015
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport rumensk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren slovakisk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale slovakisk 01-04-2015
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport slovakisk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren slovensk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale slovensk 01-04-2015
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport slovensk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren finsk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale finsk 01-04-2015
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport finsk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren svensk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale svensk 01-04-2015
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport svensk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren norsk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale norsk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren islandsk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale islandsk 01-04-2015
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren kroatisk 01-04-2015
Preparatomtale Preparatomtale kroatisk 01-04-2015

Søk varsler relatert til dette produktet

Vis dokumenthistorikk