BindRen

Страна: Європейський Союз

мова: болгарська

Джерело: EMA (European Medicines Agency)

купити це зараз

Активний інгредієнт:

colestilan

Доступна з:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

Код атс:

V03AE

ІПН (Міжнародна Ім'я):

colestilan

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Терапевтична области:

Хиперфосфатемията

Терапевтичні свідчення:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Огляд продуктів:

Revision: 2

Статус Авторизація:

Отменено

Дата Авторизація:

2013-01-21

інформаційний буклет

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Прочитайте повний документ
                
              

Характеристики продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Документи іншими мовами

інформаційний буклет інформаційний буклет іспанська 01-04-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта іспанська 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет чеська 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет данська 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет німецька 01-04-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта німецька 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет естонська 01-04-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта естонська 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет грецька 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет англійська 01-04-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта англійська 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет французька 01-04-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта французька 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет італійська 01-04-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта італійська 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет латвійська 01-04-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта латвійська 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет литовська 01-04-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта литовська 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет угорська 01-04-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта угорська 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет мальтійська 01-04-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтійська 01-04-2015
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка мальтійська 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет голландська 01-04-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта голландська 01-04-2015
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка голландська 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет польська 01-04-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта польська 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет португальська 01-04-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта португальська 01-04-2015
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка португальська 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет румунська 01-04-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта румунська 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет словацька 01-04-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта словацька 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет словенська 01-04-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта словенська 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет фінська 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет шведська 01-04-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта шведська 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет норвезька 01-04-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта норвезька 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет ісландська 01-04-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта ісландська 01-04-2015
інформаційний буклет інформаційний буклет хорватська 01-04-2015
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватська 01-04-2015

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів