BindRen

Negara: Uni Eropa

Bahasa: Bulgar

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli Sekarang

Unduh Selebaran informasi (PIL)
01-04-2015
Unduh Karakteristik produk (SPC)
01-04-2015

Bahan aktif:

colestilan

Tersedia dari:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

Kode ATC:

V03AE

INN (Nama Internasional):

colestilan

Kelompok Terapi:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Area terapi:

Хиперфосфатемията

Indikasi Terapi:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Ringkasan produk:

Revision: 2

Status otorisasi:

Отменено

Tanggal Otorisasi:

2013-01-21

Selebaran informasi

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Karakteristik produk

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Selebaran informasi Selebaran informasi Spanyol 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Spanyol 01-04-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Spanyol 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Cheska 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Cheska 01-04-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Cheska 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Dansk 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Dansk 01-04-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Dansk 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Jerman 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Jerman 01-04-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Jerman 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Esti 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Esti 01-04-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Esti 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Yunani 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Yunani 01-04-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Yunani 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Inggris 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Inggris 01-04-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Inggris 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Prancis 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Prancis 01-04-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Prancis 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Italia 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Italia 01-04-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Italia 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Latvi 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Latvi 01-04-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Latvi 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Lituavi 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Lituavi 01-04-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Lituavi 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Hungaria 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Hungaria 01-04-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Hungaria 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Malta 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Malta 01-04-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Malta 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Belanda 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Belanda 01-04-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Belanda 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Polski 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Polski 01-04-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Polski 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Portugis 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Portugis 01-04-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Portugis 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Rumania 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Rumania 01-04-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Rumania 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Slovak 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Slovak 01-04-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Slovak 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Sloven 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Sloven 01-04-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Sloven 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Suomi 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Suomi 01-04-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Suomi 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Swedia 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Swedia 01-04-2015
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Swedia 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Norwegia 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Norwegia 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Islandia 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Islandia 01-04-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Kroasia 01-04-2015
Karakteristik produk Karakteristik produk Kroasia 01-04-2015

Peringatan pencarian terkait dengan produk ini

Lihat riwayat dokumen