BindRen

Krajina: Európska únia

Jazyk: bulharčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

colestilan

Dostupné z:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

ATC kód:

V03AE

INN (Medzinárodný Name):

colestilan

Terapeutické skupiny:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Terapeutické oblasti:

Хиперфосфатемията

Terapeutické indikácie:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Prehľad produktov:

Revision: 2

Stav Autorizácia:

Отменено

Dátum Autorizácia:

2013-01-21

Príbalový leták

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták španielčina 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 01-04-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 01-04-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 01-04-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 01-04-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 01-04-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 01-04-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 01-04-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 01-04-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 01-04-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 01-04-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 01-04-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 01-04-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 01-04-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 01-04-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 01-04-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 01-04-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 01-04-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovenčina 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovenčina 01-04-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovenčina 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 01-04-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 01-04-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 01-04-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 01-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 01-04-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 01-04-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov