BindRen

País: Unió Europea

Idioma: búlgar

Font: EMA (European Medicines Agency)

Compra'l ara

ingredients actius:

colestilan

Disponible des:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

Codi ATC:

V03AE

Designació comuna internacional (DCI):

colestilan

Grupo terapéutico:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Área terapéutica:

Хиперфосфатемията

indicaciones terapéuticas:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Resumen del producto:

Revision: 2

Estat d'Autorització:

Отменено

Data d'autorització:

2013-01-21

Informació per a l'usuari

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Llegiu el document complet
                
              

Fitxa tècnica

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Llegiu el document complet
                
              

Documents en altres idiomes

Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari espanyol 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica espanyol 01-04-2015
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública espanyol 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari txec 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica txec 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari danès 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica danès 01-04-2015
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública danès 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari alemany 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica alemany 01-04-2015
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública alemany 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari estonià 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica estonià 01-04-2015
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública estonià 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari grec 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica grec 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari anglès 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica anglès 01-04-2015
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública anglès 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari francès 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica francès 01-04-2015
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública francès 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari italià 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica italià 01-04-2015
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública italià 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari letó 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica letó 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari lituà 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica lituà 01-04-2015
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública lituà 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari hongarès 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica hongarès 01-04-2015
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública hongarès 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari maltès 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica maltès 01-04-2015
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública maltès 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari neerlandès 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica neerlandès 01-04-2015
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública neerlandès 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari polonès 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica polonès 01-04-2015
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública polonès 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari portuguès 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica portuguès 01-04-2015
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública portuguès 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari romanès 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica romanès 01-04-2015
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública romanès 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari eslovac 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica eslovac 01-04-2015
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública eslovac 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari eslovè 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica eslovè 01-04-2015
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública eslovè 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari finès 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica finès 01-04-2015
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública finès 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari suec 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica suec 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari noruec 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica noruec 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari islandès 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica islandès 01-04-2015
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari croat 01-04-2015
Fitxa tècnica Fitxa tècnica croat 01-04-2015

Cerqueu alertes relacionades amb aquest producte

Veure l'historial de documents