BindRen

Land: Evrópusambandið

Tungumál: búlgarska

Heimild: EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Download Vara einkenni (SPC)
01-04-2015
Download Opinber matsskýrsla (PAR)
01-04-2015

Virkt innihaldsefni:

colestilan

Fáanlegur frá:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

ATC númer:

V03AE

INN (Alþjóðlegt nafn):

colestilan

Meðferðarhópur:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Lækningarsvæði:

Хиперфосфатемията

Ábendingar:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Vörulýsing:

Revision: 2

Leyfisstaða:

Отменено

Leyfisdagur:

2013-01-21

Upplýsingar fylgiseðill

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Lestu allt skjalið
                
              

Vara einkenni

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Lestu allt skjalið
                
              

Skjöl á öðrum tungumálum

Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill spænska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni spænska 01-04-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla spænska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill tékkneska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni tékkneska 01-04-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla tékkneska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill danska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni danska 01-04-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla danska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill þýska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni þýska 01-04-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla þýska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill eistneska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni eistneska 01-04-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla eistneska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill gríska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni gríska 01-04-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla gríska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill enska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni enska 01-04-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla enska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill franska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni franska 01-04-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla franska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill ítalska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni ítalska 01-04-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla ítalska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill lettneska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni lettneska 01-04-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla lettneska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill litháíska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni litháíska 01-04-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla litháíska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill ungverska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni ungverska 01-04-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla ungverska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill maltneska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni maltneska 01-04-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla maltneska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill hollenska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni hollenska 01-04-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla hollenska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill pólska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni pólska 01-04-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla pólska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill portúgalska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni portúgalska 01-04-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla portúgalska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill rúmenska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni rúmenska 01-04-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla rúmenska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill slóvakíska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni slóvakíska 01-04-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla slóvakíska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill slóvenska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni slóvenska 01-04-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla slóvenska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill finnska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni finnska 01-04-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla finnska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill sænska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni sænska 01-04-2015
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla sænska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill norska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni norska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill íslenska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni íslenska 01-04-2015
Upplýsingar fylgiseðill Upplýsingar fylgiseðill króatíska 01-04-2015
Vara einkenni Vara einkenni króatíska 01-04-2015

Leitaðu viðvaranir sem tengjast þessari vöru

Skoða skjalasögu