BindRen

Χώρα: Ευρωπαϊκή Ένωση

Γλώσσα: Βουλγαρικά

Πηγή: EMA (European Medicines Agency)

Αγόρασέ το τώρα

Δραστική ουσία:

colestilan

Διαθέσιμο από:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):

V03AE

INN (Διεθνής Όνομα):

colestilan

Θεραπευτική ομάδα:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Θεραπευτική περιοχή:

Хиперфосфатемията

Θεραπευτικές ενδείξεις:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Περίληψη προϊόντος:

Revision: 2

Καθεστώς αδειοδότησης:

Отменено

Ημερομηνία της άδειας:

2013-01-21

Φύλλο οδηγιών χρήσης

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Διαβάστε το πλήρες έγγραφο
                
              

Αρχείο Π.Χ.Π.

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Διαβάστε το πλήρες έγγραφο
                
              

Έγγραφα σε άλλες γλώσσες

Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ισπανικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ισπανικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Τσεχικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Τσεχικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Δανικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Δανικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Γερμανικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Γερμανικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Εσθονικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Εσθονικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ελληνικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ελληνικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Αγγλικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Αγγλικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Γαλλικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Γαλλικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ιταλικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ιταλικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Λετονικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Λετονικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Λιθουανικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Λιθουανικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ουγγρικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ουγγρικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Μαλτεζικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Μαλτεζικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ολλανδικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ολλανδικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Πολωνικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Πολωνικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Πορτογαλικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Πορτογαλικά 01-04-2015
Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης Πορτογαλικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ρουμανικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ρουμανικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σλοβακικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σλοβακικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σλοβενικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σλοβενικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Φινλανδικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Φινλανδικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σουηδικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σουηδικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Νορβηγικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Νορβηγικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ισλανδικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ισλανδικά 01-04-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Κροατικά 01-04-2015
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Κροατικά 01-04-2015

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων