BindRen

Ülke: Avrupa Birliği

Dil: Bulgarca

Kaynak: EMA (European Medicines Agency)

şimdi satın al

Aktif bileşen:

colestilan

Mevcut itibaren:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

ATC kodu:

V03AE

INN (International Adı):

colestilan

Terapötik grubu:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Terapötik alanı:

Хиперфосфатемията

Terapötik endikasyonlar:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Ürün özeti:

Revision: 2

Yetkilendirme durumu:

Отменено

Yetkilendirme tarihi:

2013-01-21

Bilgilendirme broşürü

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Ürün özellikleri

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Diğer dillerdeki belgeler

Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İspanyolca 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İspanyolca 01-04-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İspanyolca 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Çekçe 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Çekçe 01-04-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Çekçe 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Danca 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Danca 01-04-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Danca 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Almanca 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Almanca 01-04-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Almanca 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Estonca 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Estonca 01-04-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Estonca 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Yunanca 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Yunanca 01-04-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Yunanca 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İngilizce 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İngilizce 01-04-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İngilizce 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fransızca 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fransızca 01-04-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fransızca 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İtalyanca 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İtalyanca 01-04-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İtalyanca 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Letonca 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Letonca 01-04-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Letonca 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Litvanyaca 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Litvanyaca 01-04-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Litvanyaca 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Macarca 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Macarca 01-04-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Macarca 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Maltaca 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Maltaca 01-04-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Maltaca 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hollandaca 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hollandaca 01-04-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hollandaca 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Lehçe 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Lehçe 01-04-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Lehçe 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Portekizce 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Portekizce 01-04-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Portekizce 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Romence 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Romence 01-04-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Romence 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovakça 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovakça 01-04-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovakça 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovence 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovence 01-04-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovence 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fince 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fince 01-04-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fince 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İsveççe 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İsveççe 01-04-2015
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İsveççe 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Norveççe 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Norveççe 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İzlandaca 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İzlandaca 01-04-2015
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hırvatça 01-04-2015
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hırvatça 01-04-2015

Bu ürünle ilgili arama uyarıları

Belge geçmişini görüntüleyin